Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів в Україні та і у всьому світі сьогодні набувають все більшого значення. Серед них найскладнішою для вирішення є проблема водних ресурсів. Йдеться про всі види природних вод, які складають водний фонд нашої країни: річки, водосховища, озера, канали, ставки, підземні води, лимани, моря. Накопичена у цих водних об’єктах вода є складовою довкілля та його окремих систем – природних, природно-технічних, технічних.

Використання та охорона водних ресурсів неможливі без охорони землі, лісу, атмосфери, що є постійними джерелами повторного забруднення вод. Виходячи з цього, головною метою є збереження біосфери для теперішнього та майбутнього поколінь.

Потреби у воді сьогодні, як в усьому світі, так і в Україні, можуть забезпечити лише природні джерела, за умови раціонального і бережливого їх використання, постійного захисту від забруднення та виснаження. При цьому в кожному окремому випадку, вибираючи джерело водопостачання, треба добре знати його загальні і характерні властивості, природні та штучні фактори, що впливають на його стан, можливі якісні і кількісні зміни води в ньому. Потрібно правильно оцінювати можливу величину водовідбору та пов'язані з цим наслідки впливу як, зокрема, на інших споживачів, так і на навколишнє природне середовище в цілому.

Необхідно нагадати, що, за даними міжнародної наукової спільноти, на Землі залишилося всього 2,3% води, придатної до споживання живими організмами.

voda

Таким чином найближчим часом спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» буде вкрай актуальною і затребуваною. Виходячи з цього, кафедра цивільної інженерії ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» запрошує на навчання за спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» усіх небайдужих до нашого майбутнього.

Чисте повітря, безпечна і корисна вода, сприятливе навколишнє середовище, комфортні умови життя, - це завдання та сфера професійної діяльності наших випускників.

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної інженерії ІІНО КНУБА Петро Зінич в інтерв’ю розповідає про цікаві обставини того, як прийшов у професію, чому жодним чином не шкодує про свій вибір і сьогодні рекомендує молоді отримувати освіту за перспективним напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» саме в Інституті інноваційної освіти.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» успішно пройшов акредитаційну експертизу за вимогами Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за спеціальністю "Дизайн" (кафедра архітектурно-проектної справи) та отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми «Дизайн».
Завдяки професійній роботі щодо акредитації освітніх програм, проведеній колективом кафедри на чолі з гарантом освітньої програми, завідувачкою кафедри, кандидатом архітектури, доцентом Наталією Авдєєвою, спільно з підрозділами Інституту, а також відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти кафедра архітектурно-проектної справи отримала сертифікат про акредитацію освітньої програми на п’ять років. Строк дії сертифікат триває до 1 липня 2026 року.

Колектив кафедри висловлює свою вдячність адміністрації ІІНО КНУБА, керівникам структурних підрозділів за значну методичну та організаційну допомогу в підготовці та проходженні акредитації.

dizain0001

До уваги абітурієнтів!

Про спеціальності, за якими здійснює підготовку та випуск бакалаврів одна з найбільших і найпопулярніших серед студентів ІІНО КНУБА кафедр – кафедра архітектурно-проєктної справи, читайте на сайті Інституту.

Про сферу професійної діяльності випускників, які навчаються за спеціальністю 022 «Дизайн», читайте за посиланням.

28-29 травня в режимі онлайн відбулася Міжнародна конференція з аналізу даних і управління (ICDAM-2021). Форум організовано з метою зібрати разом вчених-новаторів, професорів, дослідників, студентів та промислових експертів в області обчислень і комунікацій, сприяти обміну інноваційною науковою інформацією між дослідниками, розробниками, інженерами, студентами та практиками.

Інша мета - сприяти перетворенню фундаментальних досліджень в інституційні та промислові дослідження і перетворити прикладні дослідження в додатки в реальному часі.

«Конференція відкриває перед учасниками перспективи для національного і міжнародного співробітництва та створення мереж між університетами та установами з Індії і за кордоном для просування досліджень, – розповідає завідувачка кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова, яка взяла участь у конференції. – Для ІІНО КНУБА, як інноваційного закладу вищої освіти не лише за назвою, а й за змістом і рівнем навчання, це дуже корисний досвід».

k1

k2

k3

k4ICDAM-2021 організовано спільно Університетом Яна Вижиковські, Польковіце, Польща, і Інженерно-технологічним інститутом Паніпат, Індія і Університетом IIS, Джайпур, Індія.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Кубанов Руслан Анатолійович взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» та виступив з доповіддю на тему: «Сутність і головні напрямки модернізації економіки України», яка викликала інтерес у учасників форумі та отримала схвальні рецензії.

У рамках конференції відбувся обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції у сфері вивчення трансформаційних змін національної  економіки в умовах євроінтеграції та представлено розробки напрямів розвитку міжнародних економічних відносин України в умовах євроінтеграції.

cuubanov

Майстерня кераміки, яка функціонує на базі ВСП " Київський індустріальний коледж КНУБА" і використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисциплін «Мистецтво художньої кераміки», «Скульптура», «Мистецтво і архітектура регіонів України» для студентів ІІНО КНУБА спеціальності 022 «Дизайн». – це дивовижний світ, який знаходиться на стику творчості і техн ологій!

У рамках екскурсії до майстерні, яка постійно поповнюється новим сучасним обладнанням, студенти мали можливість ознайомитися з особливостями творчого процесу з розробки керамічного виробу. А також була проведена профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами в галузі культури та мистецтва.

Майстерню очолює викладач кафедри архітектурно-проектної справи ВСП «ІІНО КНУБА», кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України Олександр Миколайович Шолуха. Складається вона з трьох дільниць – формувальна, живописна, випалювальна.

Формувальна дільниця майстерні оснащена електричними та механічними гончарними кругами, випалювальна - електричною випалювальною піччю.

Заняття тут проходять в надзвичайно цікавій, творчій атмосфері, яка до вподоби студентам, котрі згодом успішно працюватимуть у навчальних мистецьких установах, художниками-дизайнерами або засновуватимуть творчі майстерні, стануть генераторами ідей в декоративному мистецтві, розроблятимуть і впроваджуватимуть нові технології.

Приєднуйтесь до команди фахівців-дизайнерів, які працюють на стику творчості і технологій!

20210525 111142

20210525 111207

photo 2021 06 03 11 11 36

До уваги абітурієнтів!

Серед спеціальностей, за якими здійснює підготовку та випуск бакалаврів одна з найбільших і найпопулярніших серед студентів ІІНО КНУБА кафедр – кафедра архітектурно-проєктної справи, вже кілька років поспіль великим попитом користується спеціальність 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»).

Дизайнер – це професія, яка є однією з найбільш затребуваних на сучасному ринку праці. В еру яскравих емоцій та краси саме дизайнер створює такі речі, які дозволяють додати у життя більше кольорів. Заробітні плати у дизайнерів досить високі, проте й працювати доводиться багато і наполегливо. Але спочатку потрібно оволодіти необхідними ґрунтовними сучасними знаннями і навичками, які допоможуть стати кваліфікованим і дипломованим фахівцем. Отримати їх запрошуємо в ІІНО КНУБА.

 

Про сферу професійної діяльності випускників, які навчаються за спеціальністю 022 «Дизайн», читайте за посиланням.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА