На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА з 12 лютого розпочато цикл проведення захисту атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство».

В зазначених атестаційних роботах вирішуються проблеми з проектування і забудови територій, з інженерної підготовки та благоустрою, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій, проектування та експлуатації вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд, проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитку міст.

"Випускники освітнього рівня «магістр» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі, та після закінчення магістратури випускники можуть працювати на наступних посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій", - розповів завідуючий кафедрою будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, доцент Дмитро Прусов.

 

З 2019 року кафедра економіки і менеджменту ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» набирає бакалаврів на нову спеціальність «Публічне управління та адміністрування».

Мета програми «Публічне управління та адміністрування» - забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» полягає в наданні майбутнім бакалаврам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в публічному управлінні з можливістю застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери,  що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів демократичного управління.

Цільова аудиторія - талановита і освічена молодь, державні службовці, працівники структур, які надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Основними завданнями підготовки студентів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в процесі розвитку суспільства;
 • • освоєння методів формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на регіональному і місцевому рівнях;
 • • набуття навичок розробки і впровадження заходів щодо забезпечення результативного та ефективного функціонування суб'єктів публічної сфери;
 • • систематизація основних тенденцій і напрямків їх еволюції, узагальнення теоретичних основ у сфері публічного адміністрування;
 • • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів і галузей економіки.
 • • оволодіння основами методології, технології та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • • здійснення експертизи, моніторингу, оцінки очікуваних результатів і наслідків реалізації політики державних, регіональних і місцевих органів влади.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це - унікальна можливість кар'єрного росту для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Під час навчання застосовуються прийоми і методи, які дозволяють кожному студенту всебічно проявити себе.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

 • • керівниками і провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;
 • • керівниками і провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • • керівниками і провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • • на керівних посадах в центральних органах державної влади;
 • • на керівних посадах в місцевих органах державної влади;
 • • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • • менеджер (управитель) в соціальній сфері;
 • • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • • керівниками громадських організацій.

Свій день народження відсвяткувала доктор економічних наук, доцент кафедри Економіки та менеджменту Алла Іванівна Бєлова.

Шановна Алло Іванівно!

Прийміть щиросердні вітання з нагоди дня народження.

Бажаємо щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Нехай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею!

Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі!

 

 

 

У студентів-магістрів другого року навчання, які наразі складають останню сесію, відбувся екзамен з дисципліни «Методологія містобудівної діяльності» за 1 навчальний семестр. Екзамен приймала завідуюча кафедрою архітектурно-проектної справи, доктор архітектури, доцент Гелена Ковальська.

«Йдеться про одну із фундаментальних дисциплін архітектурної освіти. Містобудування є основою для подальшого архітектурного проектування. Студенти у процесі її вивчення не лише дізнаються про спектр різноманітних проблем містобудування, а й пропонують власні шляхи їх вирішення. Майже усі, хто сьогодні демонструє свої знання з цієї дисципліни, вже є фахівцями будівельної галузі, як правило, вони вже працюють, тому добре розуміють, що знання їм необхідні для виходу на новий рівень своєї професійної діяльності, тому більше зацікавлені у навчанні», - зауважила Гелена Ковальська.

Кияни Сергій Герасимнюк і Оксана Андрущенко у підтвердження слів свого педагога наголосили на тому, що обрали для отримання вищої освіти саме цей інститут невипадково. Тут дисципліни викладають високопрофесійні фахівці-практики і графік занять та іспитів оптимально адаптований до потреб студентів, які суміщають навчання і роботу.

Обоє, як і переважна більшість студентів, мають усі підстави сподіватися, що нові знання, отримані в Інституті і підтверджені дипломом про вищу освіту, допоможуть знайти роботу своєї мрії або додадуть шансів кар’єрного росту.

 

Кафедра проводить підготовку фахівців заочної та денної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» і «Магістр» на базі навчальної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Сфера професійної діяльності випускників:

 • проектування будівель та споруд;
 • проектування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів;
 • розробка дизайн-проектів інтер'єрів приміщень;
 • підготовка графічних креслень та розрахунків;
 • координація процесу розробки проектної документації на всіх етапах;
 • авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів.

Гелено Леонідівно, Ваша кафедра готуєте фахівців, від яких залежить, у якому світі будуть жити українці, наскільки він буде красивим, комфортним і безпечним. Хто вони, Ваші студенти? Звідки приїжджають? Як обирають професію архітектора? Чим керуються і наскільки усвідомлюють свою відповідальну і почесну місію?

На кафедрі архітектурно-проектної справи навчаються майбутні бакалаври і магістри спеціальності «Архітектура та містобудування». Специфіка Інституту інноваційної освіти полягає в тому, що наші студенти отримають другу вищу освіту. А тому про наших студентів можна сказати, що це, зазвичай, досвідчені фахівці будівельної галузі. Деякі з них вже мають значний досвід роботи в архітектурних майстернях, будівельних компаніях, дизайн-студіях, в установах управління архітектури і містобудування. Не завжди базова вища освіта співпадає з подальшою сферою діяльності людини. Для вирішення цієї проблеми і була створена наша кафедра, де студенти навчаються заочно і можуть суміщати отримання вищої освіти архітектора з основною професійною діяльністю. Доволі часто наші студенти-магістри – це бакалаври архітектури, які після очного навчання на архітектурному факультеті вирішили працювати за фахом і одночасно продовжувати заочне навчання в магістратурі. У цьому є низка позитивних аспектів. По-перше, практична фахова діяльність сприяє становленню справжніх спеціалістів, по-друге, такі студенти із більшою зацікавленістю ставляться до навчання, тому що вони розуміють, що нові знання їм необхідні для подальшої архітектурної діяльності.   

Наші студенти-бакалаври – це переважно випускники коледжів, які після 4-річного навчання у коледжі є молодшими спеціалістами за спеціальністю «Архітектура і містобудування». Ці студенти також працюють в різних архітектурних проектних бюро і суміщають професійну діяльність з подальшою освітою. Після отримання диплома бакалавра на нашій кафедрі вони матимуть змогу вступити до нас на подальше навчання в магістратурі. До речі, перший випуск бакалаврів – архітекторів у нас буде відбуватись у цьому навчальному році. А перших магістрів ми вже випустили минулого року. Захисти дипломних проектів проходили на високому рівні, адже більшість проектів мали реальні завдання і можливості подальшого впровадження.

 1а

4 а2аРозкажіть про викладачів кафедри.

На кафедрі архітектурно-проектної справи працюють викладачі з великим досвідом викладацької діяльності, більшість з яких мають вчені звання доцента і професора. Наші викладачі працюють також на архітектурному факультеті КНУБА, адже навчальна програма освіти на нашій кафедрі співпадає з програмою архітектурного факультету. Окрім викладацької діяльності викладачі кафедри ведуть наукову і методичну діяльність. На кафедрі розробляються комплекси методичних вказівок для розробки контрольних робіт і курсових проектів, конспекти лекцій. Навчальні посібники і підручники, розроблені нашими викладачами, користуються великим попитом у студентів. Також до викладання архітектурного проектування ми залучаємо архітекторів - практиків, які мають свої архітектурні майстерні.

Можливо, Ви плануєте розширення діяльності кафедри? Поділіться перспективами.

Звичайно. Ми опрацьовуємо розширення діяльності кафедри архітектурно-проектної справи. У цьому навчальному році ми отримали ліцензію на сучасну затребувану спеціальність «Дизайн» і розпочали підготовку першої групи студентів - бакалаврів за цією спеціальністю. Також на нашій кафедрі існують курси підвищення кваліфікації «Дизайн інтер’єрів», де всі бажаючі, незалежно від попередньої освіти, можуть прослухати курс від наших професійних викладачів і отримати навички розроблення дизайн-проектів за допомогою комп’ютерних програм. Час проведення таких занять узгоджується із слухачами і може проходити у вечірні години та на вихідних, що зручно для людей, які працюють. Взагалі, творча діяльність кафедри знаходиться у постійному розвитку. Ми пропонуємо і різноманітні майстер-класи з дизайну, образотворчого мистецтва, вивчення програмних пакетів для архітекторів ArchiCAD, AutoCAD, адже серед наших викладачів є не тільки архітектори, але і дизайнери, художники.

Щодо міжнародної діяльності. Які маєте наробки? Перспективи?

Наш Інститут розпочинає міжнародну діяльність, встановлюються контакти, укладаються договори на співпрацю. У цьому напрямку працює і наша кафедра. З метою впровадження різноманітних сучасних засобів навчання, викладачами кафедри розроблено лекційні курси дистанційного навчання студентів. Такими курсами передбачено не тільки можливість ознайомлення студента зі змістом лекцій, а також і тестування, розробка графічних контрольних робіт, рефератів і загальна оцінка курсу. Дистанційна освіта є цікавою і затребуваною для студентів-іноземців. Але, специфіка архітектурної освіти не дозволяє зробити її повністю дистанційною. Адже, є дисципліни, викладання яких передбачає безпосередню взаємодію студента з викладачем. До таких дисциплін відноситься архітектурне проектування, рисунок, комп’ютерне моделювання, архітектурні конструкції. Тобто, в нашому випадку ми говоримо про очно-дистанційну освіту.

Викладачі кафедри також приймають участь у міжнародній діяльності Інституту. У нас широко впроваджена практика міжнародних конференцій, де виступають викладачі. Такі конференції проводяться як в нашій країні, так і за кордоном. Також викладачі друкують свої статті в іноземних наукових виданнях. На сьогодні закладаються тільки основи, а в подальшому міжнародна діяльність Інституту буде всі більше розширюватись.

Архітекторів, у тому числі фахівців з вищою освітою, сьогодні готує чимало навчальних закладів. Чому вони мають вступити саме до Інституту інноваційного освіти КНУБА?

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним університетом архітектурної освіти в Україні. Досвід, знання, традиції навчання формувалися в ньому протягом десятиріч. А переважна більшість викладачів університету – це колишні його студенти, які були виховані і вивчені в київській архітектурній школі. В Інституті інноваційної освіти, який є структурним підрозділом університету, навчання ведеться за освітніми програмами, узгодженими з програмами університету. Але різноманітність форм навчання, що пропонуються в Інституті, дозволяє отримати вищу архітектурну освіту більш широкому колу абітурієнтів. Студенти, які вже працюють, але мають бажання отримати якісну вищу архітектурну освіту, безумовно вступають до нашого Інституту.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА