Реформаційні процеси, які відбуваються в останні роки у сфері охорони здоров’я, показують, що сучасні керівники повинні мати не тільки високий рівень медичних знань, але й добре орієнтуватися в питаннях фінансів, страхування, володіти методами стратегічного планування й управління, вміти ухвалювати комплексні рішення і контролювати їх виконання, забезпечувати цілеспрямовану діяльність організації, володіти мистецтвом встановлювати і підтримувати взаємовідносини з людьми, тобто бути ефективним управлінцем змін. Тому необхідність розширити свою кваліфікацію, підвищити рівень знань з управління, організації діяльності підприємств, конфліктології сьогодні є вимогою часу. 

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих методів менеджменту, маркетингу та розвитку установи.

Саме тому в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури пропонуємо нову освітню програму «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»,  в рамках якої на освітньому рівні «магістр» студенти за 1,5 роки отримують знання, які дозволять:

 • максимізувати прибуток від комерційної медичної діяльності;
 • підвищити якість медичних послуг;
 • поліпшити сервіс обслуговування клієнтів/пацієнтів медичного закладу;
 • збільшити ефективність розвитку медичного закладу в кількісних і якісних показниках;
 • впровадити інноваційні технології і методики у лікуванні та профілактиці пацієнтів/клієнтів;
 • створити дієву мотиваційну програми для медперсоналу;
 • поліпшити імідж й атмосферу довіри до медичної установи.

Після закінчення випускники отримають спеціальність «менеджер». Менеджер -  це керівник-професіонал, який працює найманим співробітником і спеціалізується на примноженні прибутку. Згідно з Оксфордським словником англійської мови, «менеджмент» (або управління) це:

— спосіб, манера ставлення до людей;

— влада та мистецтво управління;

— особливі вміння та адміністративні навички;

— органи правління, адміністративна одиниця.

Професіоналізм керівника визначається у володінні знаннями й уміннями у сфері менеджменту, маркетингу й організації виробництва роботи медичного закладу, здатності до роботи з людьми в конкурентному середовищі. Всі ці знання Ви можете отримати в «Інституті інноваційної освіти КНУБА. Запрошуємо до навчання!

908293058902

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, від професіоналізму економістів залежить добробут держави. Професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Економіст – це професія сучасності.

Основні переваги навчання в Інституті інноваційної освіти КНУБА, на спеціальності «Економіка»:

 1. Висока якість освіти, підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу кафедри економіки та менеджменту.
 2. Диференціація та індивідуальний підхід в організації навчального процесу з урахуванням схильностей та індивідуальних особливостей кожного студента.
 3. Проведення різноманітних лекцій, бізнес-тренінгів, майстер-класів фахівцями-практиками.
 4. Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій і тренінгів, використання кейсів, розробка групових проектів, презентацій, проведення наукових семінарів.

Основними завданням економіста є:

 • планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне використання всіх видів ресурсів;
 • визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства;
 • підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії;
 • обґрунтування, який з обраних напрямків діяльності є рентабельний, який проект слід призупинити або зовсім закрити.

Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються в складних правових актах, постановах, наказах і розпорядженнях. Вони з легкістю розбираються в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу економічної діяльності.

Навчальний процес в Інституті інноваційної освіти КНУБА  проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Цікаво:

Згідно зі статистикою, фахівці з економічною освітою частіше інших стають успішними бізнесменами та мільйонерами.

Загалом, економічні спеціальності – це професії, пов'язані з розрахунками, прогнозуванням ринкових тенденцій і оцінкою можливих ризиків. Зазвичай до таких фахівців відносять економістів, бухгалтерів, фінансистів, а також маркетологів, бізнес-аналітиків і керівників.

Не секрет, що економіка – це обов'язкова складова будь-якого бізнесу, тому питання кваліфікації економічних фахівців часто є ключовим на кожному підприємстві. Це й зрозуміло, адже від того, наскільки грамотно економіст виконує свої обов'язки, найчастіше залежить прибутковість, репутація і загальний стан справ у довіреній йому організації.

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  успішно завершили навчання 303 фахівця, які здобули освітній   ступінь бакалавра  за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Міське будівництво та господарство».

Кваліфікаційні екзаменаційні комісії визначили досить високий рівень підготовки студентів та в результаті проведених кваліфікаційних екзаменів, на підставі письмових робіт та співбесід, було присвоєно освітній ступінь "Бакалавр з будівництва" 303 фахівцям за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Міське будівництво та господарство».  

Область професійної діяльності випускників освітньої програми «Міське будівництво та господарство»  – створення об’єктів у сфері міського будівництва та господарства, що включає проектування та експлуатацію вуличної мережі та транспортних споруд; планування та реконструкції територій; інженерна підготовка та благоустрій територій; управління комунальним господарством; утримання міських територій та забудови, управління, організація та планування об'єктів міського будівництва та господарства.

Випускники освітньої програми «Міське будівництво та господарство» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі.

Дорогі випускники! Вітаємо вас та бажаємо бути креативними,  сильними, любити свою професію і любити Україну!

5bud

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  успішно завершили навчання 214 фахівців на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Кваліфікаційні екзаменаційні комісії визначили досить високий рівень підготовки студентів та в результаті проведених кваліфікаційних екзаменів, на підставі письмових робіт та співбесід, було присвоєно освітній ступінь "Бакалавр з будівництва" 214 фахівцям за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Область професійної діяльності випускників освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво»  – створення об’єктів у галузі будівництва та цивільної інженерії, що включає проєктування, будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та експлуатацію об’єктів; проектування промислових і цивільних споруд; організацію та управління будівельним виробництвом; розрахунки інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки та комплексної реконструкції будівель і споруд.

Випускники освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проєктних інститутах, на керівних посадах будівельних підприємств, установ та організацій.

budddd

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання наші студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО, працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

До уваги сертифікованих сертифікованих інженерів-землевпорядників!

з 07 липня по 16 липня 2021 будуть проходити курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників за дистанційною формою навчання.

За додатковою інформацією звертатись

за тел. (044) 597-19-79

kursjpg

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА