З 24 по 26 лютого в ІІНО КНУБА будуть проходити заняття у слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Вказані курси пропонуються представникам структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, головам об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та будинкових комітетів, громадським активістам у сфері ЖКХ з метою створення кадрового резерву управителів будинків.

Інтерес до навчання на курсах, які проводяться відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, є свідченням того, що Інститут здійснює комплексний підхід до питання підготовки фахівців вказаного напрямку, адже питання їх затребуваності сьогодні стоїть у суспільстві дуже гостро.

Окрім того, в В ІІНО КНУБА проводяться безкоштовні семінари з актуальних питань ЖКГ, впровадження нових форм управління житлом та кращих проектів енергозбереження.

Впровадження різноманітних форм роботи з аудиторією, яка зацікавлена в отриманні інформації з питань функціонування галузі ЖКГ, залучення провідних експертів, налагодження спілкування через електронні засоби, ЗМІ, соціальні мережі, - важливі складові освітнього процесу, який здійснюється в Інституті.

181177

17 лютого чергова група слухачів успішно закінчила навчання за напрямом «Тестувальник програмного забезпечення». Наразі це дуже перспективна сфера діяльності, що перебуває в стані розвитку. Тестувальники програмного забезпечення затребувані на ринку праці і мають гідну зарплату, можуть працювати як  в офісі, так і з дому. При бажанні тестувальник може перекваліфікуватися на програміста.

Усі слухачі залишились задоволені рівнем організації навчання та якістю знань і навичок, які отримали. Про це вони говорили під час вручення сертифікатів, залишили позитивні відгуки у соцмережах.

Бажаємо наснаги, творчого натхнення, досягнення нових амбіційних цілей та розвитку в новій професії.

IMG 301f058bca73531325154ab86676cf30 V

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси за різними напрямками навчання, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка.

Після закінчення слухачі отримують гарні перспективи працевлаштування, адже Інститут має всі можливості для якісного навчання у відповідності до найвищих освітніх стандартів – високопрофесійний викладацький склад, необхідна матеріальна база, сучасне комп’ютерне обладнання. Графік занять та іспитів максимально адаптований до потреб учасників навчального процесу.

Щороку кількість випускників навчальних закладів 2,3 рівнів акредитації, які висловлюють бажання продовжити навчання та здобути вищу освіту саме в ІІНО КНУБА, збільшується.

Розповісти про напрями і форми навчання, які пропонує Інститут, обговорити переваги здобуття вищої освіти саме тут та допомогти молодим людям зробити свій вибір,– такою була мета зустрічей, які співробітники відділу міжнародних зв’язків, профорієнтації та регіонального розвитку провели у Київському транспортно-економічному коледжі та у Київському транспортно-технологічному коледжі.

Знання та навички, які отримують студенти коледжів і технікумів, є особливо затребуваними на ринку праці. Але, якщо молода людина хочете розвиватися, розширювати свій кругозір і бути впевненою у завтрашньому дні, рухатися далі, займати керівні посади, потрібно задуматися про отримання вищого освітнього рівня.  Саме для таких людей – цілеспрямованих, амбітних, розумних щороку відкриває свої двері Інститут інноваційної освіти, який є відокремленим структурним підрозділом КНУБА. Головними напрямами його діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти. Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

«Молоді люди цікавилися переважно будівельними напрямками навчання, адже сьогодні це галузь, яка стрімко розвивається і потребує висококваліфікованих фахівців, - розповідає начальник відділу Людмила Казадаєва. – Спілкування було дуже цікавим і корисним для обох сторін. Адже наші потенційні студенти дізнаються про те, що ми можемо запропонувати для підвищення їх професійного рівня, а нам цікаво почути їх думку стосовно того, яким має бути навчання і щодо змісту, і щодо форми».

IMG 3dea1ede5ca647a51b0b38cdf2986b5b V

IMG f2cf6b88ee57100c97033cd95499d832 VНавчатися у ІІНО, який є структурним підрозділом провідного закладу вищої будівельної освіти країни – цікаво і престижно, а знання і навички, які тут можна отримати, допоможуть стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2020 РОЦІ

В ІІНО КНУБА відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми будівельної галузі України», приурочений 90-річчю Київського національного університету будівництва та архітектури. До участі у заході було запрошено викладачів, аспірантів, студентів, інших представників наукової спільноти, яким небайдуже, що сьогодні відбувається в будівельній галузі країни і яких новацій вона потребує, щоб стати реальним рушієм економіки всієї держави.

Члени Оргкомітету конференції наголошують на особливому інтересі до круглого столу – до його проведення активно долучились магістри навчального закладу, співробітники, подано велику кількість тез, які підготовлені на достатньому рівні, з високою насиченістю науковим матеріалом.

Так, у рамках круглого столу було представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок вчених щодо проблем економічного розвитку, циклічної динаміки соціально-економічних процесів, модернізації системи освіти, соціального розвитку суспільства, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами, моделювання бізнеспроцесів.

За матеріалами заходу підготовлено збірник КРУГЛИЙ СТІЛ «Актуальні проблеми будівельної галузі України»

Позовна заява про стягнення заборгованості за договором про надання освітніх послуг, який укладено між Київським національним університетом будівництва і архітектури в особі ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» та Товариством з обмеженою відповідальністю  «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС»  направлена до Господарського суду Запорізької області – за місцем знаходження відповідача.

Факт виконання ІІНО КНУБА зобов’язання за зазначеним договором у повному обсязі підтверджується підписаним сторонами актом наданих послуг. А от ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» свої зобов’язання за договором не виконав, оплату за надані виконавцем послуги не здійснив. Попри направлені на адреси боржника претензії та передсудове нагадування. Граничним строком сплати є 17листопада 2019 року.

Згідно з умовами договору за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

fb4d5058a0d07c3a42daf3e41f9e79e5d3b3182d

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА