Актуальність і перспективи розвитку спеціальності.

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для розв’язання стратегічних проблем державної політики, надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Здатність країни демонструвати економічне зростання і досягати конкурентоспроможності на міжнародній арені залежить від ефективності публічного управління, що потребує реформування як державної служби, так і місцевого самоврядування.

 В анкетуванні беруть участь всі студенти ОП «Публічне управління та адміністрування». Головною метою анкетування є зв'язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, які проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, вмінні використовувати теорію на практиці. Студентам необхідно чесно й щиро відповісти на запитання анкети задля спільного вирішення проблеми розвитку нашого Інституту. Від об’єктивності оцінок, буде залежати підвищення якості викладання і навчання та оптимізації навчально-виховного процесу в Відокремленому структурному підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».

Анкета «Якість викладання навчальної дисципліни»

 

Публічне управління та адміністрування спрямоване на реалізацію завдань по створенню умов для забезпечення життєвих інтересів, соціального захисту населення, надання йому високоякісних послуг та забезпечення захисту і реалізації прав і свобод громадян, пріоритетність прав і свобод людини відносно публічної влади, задоволення потреб людини на засадах рівності і справедливості.    Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» | Полтавський  державний аграрний університет 

2019-го в університетах почнуть роботу центри колективного користування обладнанням — простори, де науковці зможуть приїхати та провести потрібні заміри для своїх досліджень на надсучасному обладнанні.

Сторінка 1 із 3

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА