Кафедра будівництва та інформаційних технологій

Галузь знань:19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітні програми:

«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» (МБГ)

«ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» (ПЦБ)

"Автомобільні дороги та дорожньо-транспортна інфраструктура міста" (АДА)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр, магістр

Освітній ступінь — бакалавр/магістр з будівництва та цивільної інженерії

Кваліфікація: — інженер-будівельник

Термін підготовки:

  • бакалавр – 3 роки (6 семестрів, заочно),
  • магістр – 1 рік 6 місяців  (3 семестри, заочно).

Освітня програма:

«Міське будівнитство та господарство» (МБГ)

Профіль фахівця: проектування і забудова територій; проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і управління міським дорожнім рухом; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитком міст.

Освітня програма:

«Промислове і цивільне будівнитство» (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд. 

Освітня програма:

«Автомобільні дороги та дорожньо-транспортна інфраструктура міста» (АДА)

Профіль фахівця: вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

   

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА