Кафедра будівництва та інформаційних технологій

Галузь знань:19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітні програми:

«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» (МБГ)

«ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» (ПЦБ)

«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр, магістр

Освітній ступінь — бакалавр/магістр з будівництва та цивільної інженерії

Кваліфікація: — інженер-будівельник

Термін підготовки:

  • бакалавр – 2 роки (4 семестри, заочно),
  • магістр – 1 рік 4 місяці  (3 семестри, заочно).

Освітня програма:

«Міське будівнитство та господарство» (МБГ)

Профіль фахівця: проектування і забудова територій; проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і управління міським дорожнім рухом; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитком міст.

Освітня програма:

«Промислове і цивільне будівнитство» (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Освітня програма:

«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Профіль фахівця: вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

  

© Інститут інноваційної освіти КНУБА