Наукова робота кафедри

     Основними напрями наукової діяльності кафедри будівництва та інформаційних технологій є дослідженняінженерно-технічних проблем формування життєвого середовища, що включає конструювання систем населених місць, їх планування й забудови.

     В межах спеціальності МБГ проводиться розроблення методології аналізу та синтезу різноманітних типів містобудівних об'єктів, створення теоретичних підстав сучасного містобудування, обґрунтування державної містобудівної політики, інформаційного забезпечення містобудівної діяльності.

     В межах спеціальності ПЦБ проводяться теоретичними та експериментальні дослідження будівельних конструкцій із різних матеріалів, споруд різного призначення, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень промислових, цивільних, транспортних, та інших споруд, будівель та  їх комплексів, а також дослідженнями у сфері раціонального проектування і  умов експлуатації будівельних конструкцій, споруд, будівель, їх комплексів у наземному й підземному будівництві.

 

Міжнародна робота кафедри

Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних конференціях, громадських та освітніх проектах, науково-освітніх програмах.

Розвиваються програми міжнародного обміну, подвійних дипломів і стажування студентів кафедри в закордонних університетах.

Налагоджені зв'язки із спорідненими кафедрами вишів країн ЄС та Азії.


Науково-практичний семінар 
"Сучасні проблеми проектування об'єктів міського,промислового та цивільного будівництва"

БІТ ІІНО КНУБА, лютий 2020 р.

Матеріали семінару

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА