Нормативно - правові документи

Концепція стратегічного розвитку Інституту Інноваційної Освіти КНУБА на 2022-2027 роки

Положення про ВСП ІІНО КНУБА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кодекс академічної доброчесності  

Витяг з Єдиного держреєстру

Положення про приймальну комісію ІІНО КНУБА

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про атестацiю студентiв 

Етичний кодекс викладача

Положення про підготовку фахівців із застосуванням дуальної форми здобуття освіти

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про розробку та супроводження освітніх програм

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації та тематичних курсах у відокремленому структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"

Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про порядок організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів щодо якості викладання

Положення про визнання та зарахування результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про науково-методичну раду

Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників

Положення про планування та облік професійної діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка

Положення про порядок оцінювання знань студентів

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про проведення моніторингових досліджень

Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи

Положення про рейтингове оцінювання результативності роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедр

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про формування навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту

Звіт про проведення технічного обстеження

Звіт ІІНО КНУБА 2023

Колективний договір 2023-2026

© Інститут інноваційної освіти КНУБА
https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/bandarqq/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/dominoqq/ https://adlgaward.id/wp-content/uploads/-/pkv-games/ Pkv Games https://sahivsoc.org/FileUpload/-/pkv/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/dominoqq/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/bandarqq/ https://dailycrm.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/
slot1131 slot 5k Robopragma PG Soft aduq gb777 ying77 slot777 bandarqq dominoqq gb777 mixparlay pkv games poker qq slot raffi ahmad bandarqq dominoqq pkv games poker qq bandarqq slot raffi ahmad pkv games bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq