Науково-методична рада

Склад Науково-методичної ради

Положення про Науково-методичну раду

План роботи НМР на 2021-2022 навчальний рік

Матеріали розгляду НМР

Повідомлення Науково-методичної ради


Науково-методична рада Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування науково-методичної роботи у ВСП «ІІНО КНУБА» та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг. НМР
© Інститут інноваційної освіти КНУБА