Склад Науково-методичної ради

Склад Науково-методичної ради ВСП «ІІНО КНУБА»
затверджений Наказом директора ВСП «ІІНО КНУБА»
від 01.09.2023р., № 04-03/25.

 

Голова НМР:

ПРУСОВ Дмитро Едуардович – завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій.

Заступник голови НМР:
МАКАТЬОРА Дмитро Анатолійович, к.т.н., заступник директора з навчально-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та дистанційного навчання;.

Секретар НМР:


КУБАНОВ Руслан Анатолійович, к.п.н., доцент кафедри економіки, менеджменту, та управління територіями;

Члени НМР:

ЗІНИЧ Петро Лукинович, к.т.н., доц., завідувач кафедри цивільної інженерії;
ЧУДОВСЬКА Вікторія Анатоліївна, к.е.н., ст.досл., завідувач кафедри економіки, менеджменту, та управління територіями;
ЯЩЕНКО Олексій Федорович, к.арх., завідувач кафедри інноваційної архітектури та дизайну;  
СТАВРОЯНІ Сергій Миколайович, к.п.н., фахівець відділу технічних засобів навчання;
НЕЧЕПОРЧУК Надія Володимирівна – в.о. керівника навчального відділу.

   
© Інститут інноваційної освіти КНУБА