https://iosrepair.com/img/pkv-games/ https://iosrepair.com/img/bandarqq/ https://iosrepair.com/img/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pkvgames/ https://1618designs.com/-/bandarqq/ https://1618designs.com/-/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pokerqq/ https://1618designs.com/-/qq/
Історія

Історія

Концепція стратегічного розвитку Інституту Інноваційної Освіти КНУБА на 2022-2027 роки

З початку 2013 року Інститут післядипломної освіти очолює кандидат економічних наук, доцент Жарінова Алла Георгіївна.
З початку 2015 року Інститут очолює доктор фізико-математичних наук, професор Фінін Георгій Семенович.
З 2015 року ІПО КНУБА був перейменований в Інститут інноваційної освіти КНУБА.
З 2017 року ІІНО КНУБА очолює кандидат економічних наук Михальченко Олексій Анатолійович.
З грудня 2018 року директором ІІНО КНУБА є доктор наук, професор Никитюк Олександр Андрійович.

З грудня 2019 директором ІІНО КНУБА є заслужений економіст України, кандидат економічних наук Даневич Олександр Степанович.
З 3 лютого 2021 директором ІІНО КНУБА є кандидат технічних наук Петроченко Олексій Вячеславович. 

З 29 січня 2024 директором ІІНО КНУБА є доктор економічних наук, професор Шкуратов Олексій Іванович.

Інститут є провідним навчальним закладом в системі післядипломної освіти України будівельного профілю.

Головними напрямами діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти.


Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

Форма навчання:

– денна,

– заочна,

– дистанційна.

Навчання проводиться за спеціальностями:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми:

«Міське будівництво та господарство»
«Промислове та цивільне будівництво»
«Теплогазопостачання і вентиляція»
«Водопостачання та водовідведення»
«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»
«Організація та економіка будівництва»

191 Архітектура та містобудування

Освітня програма:

«Архітектура будівель і споруд»

022 Дизайн

Освітня програма:

«Дизайн» 

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми:

«Землеустрій та кадастр»
«Геодезія та землеустрій»

073 Менеджмент

Освітні програми:

«Менеджмент»
«Менеджмент у будівництві»
«Менеджмент в галузі охорони здоров’я»
«Менеджмент освітньої діяльності»

051 Економіка

Освітні програми:

«Економіка»
«Економіка в галузі охорони здоров’я»


Випускники, які мають базову та повну вищу освіту, можуть отримати за цими напрямами підготовки другу вищу освіту. Також, студенти, які закінчили другий курс КНУБА або іншого ВНЗ технічного спрямування, мають можливість отримати паралельну другу вищу освіту за вищезазначеними спеціальностями.

Інститут інноваційної освіти, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та підготовку спеціалістів до сертифікації.

 

Навчальний процес забезпечують понад 300 досвідчених професорів, доцентів випускаючих кафедр Інституту та базових кафедр університету, провідних спеціалістів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства земельних ресурсів України та проектних організацій.

Серед викладачів – 98% мають вчені ступені і звання, зокрема 27% – звання доктора наук і професора; 62 особи є дійсними членами і членами-кореспондентами державної і галузевих академій; понад 30 осіб мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки; 12 осіб є заслуженими працівниками освіти і лауреатами державних премій.

За час існування Інституту значно вдосконалено навчальний процес, розширено перелік спеціальностей, створено базову навчально-методичну документацію.

З метою підвищення якості підготовки і перепідготовки студентів та виключення дублювання навчальних дисциплін впроваджені новітні інтегровані навчальні планиза європейськими стандартами, які ґрунтуються на безпосередній ступеневій системі освіти.

Важливим аспектом діяльності Інституту є залучення студентів до наукової роботи, ознайомлення із інструментарієм сучасних наукових досліджень за напрямами діяльності закладу.

Велика увага приділяється розширенню зв’язків та підвищенню якості співпраці із спорідненими вищими навчальними закладами України та Європи.

Понад 90% випускників Інституту працюють за відповідним фахом у будівельній галузі, тому отриманні знання та практичні навики фахівці застосовують безпосередньо у своїй діяльності.

 
© Інститут інноваційної освіти КНУБА
https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/bandarqq/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/dominoqq/ https://adlgaward.id/wp-content/uploads/-/pkv-games/ Pkv Games https://sahivsoc.org/FileUpload/-/pkv/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/dominoqq/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/bandarqq/ https://dailycrm.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/
dominoqq gb777 pkv games poker qq slot raffi ahmad judi bola euro bandarqq slot depo 5k slot depo 25 bonus 25 slot raffi ahmad slot bonus new member judi bola euro pkv games slot77 slot77 slot77 dominoqq slot depo 25 bonus 25 Judi Bola Euro bandarqq pkv games slot77 judi bola euro slot raffi ahmad mix parlay judi bola euro Dominoqq BandarQQ Pkv Games BandarQQ QQ Online DominoQQ Pkv Games Slot Depo 5k Dominoqq Bandarqq Judi Bola Euro