Ліцензування та акредитація

Експертні висновки

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати

Акредитація ОПП «Дизайн»

Акредитація ОПП «Публічне управління та адміністрування»

Акредитація ОПП «Проект»

Освітньо-професійна програма 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Магістр) 


Провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636495 від 19.06.2015 року та відомостей Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА