Ліцензування та акредитація

Експертні висновки

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Правила прийому у ВСП «ІІНО КНУБА» в 2022 році

Затверджені стандарти вищої освіти (МОН України)

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)

Акредитація ОПП «Дизайн»

Акредитація ОПП «Публічне управління та адміністрування»

Акредитація ОПП «Проект»

Акредитація ОПП «Економіка»  

Освітньо-професійна програма 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Бакалавр)

Освітньо-професійна програма 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Магістр) 


Провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636495 від 19.06.2015 року та відомостей Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

© Інститут інноваційної освіти КНУБА