Експертні висновки


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури»

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України про результати проведення акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого (магістерського) рівня вищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Економіка» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» другого(магістерського)рівня у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
 
 
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» другого(магістерського)рівня у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
 

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
за освітньо-професійною програмою "Економіка" за спеціальністю "Економіка"галузь знань 05 "Соціальні і поведінкові науки"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
за освітньо-професійною програмою "Архітектура будівель та споруд" за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"
галузь знань 19 "Архітектура та будівництво"


Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент" підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі  "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури"


Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Теплогазопостачання і вентиляція" підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого(магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури" 

Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Міське будівництво та господарство" підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого(магістерського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури" 

Сертифікат_ТГ

Висновок експертної комісії Міністрества освіти і науки України. За результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Архітектура будівель та споруд" підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" першого(бакалаврського) рівня у Відокремленому структурному підрозділі "Інститут  інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури"

 

 

© Інститут інноваційної освіти КНУБА