Телефонний довідник

підрозділ міський
Приймальна 380445971964
Заступник директора з навчально-методичної роботи 380445971977
Помічник директора з адміністративних питань 380445971965
Заступник головного бухгалтера з фінансів
380445971971
Головний бухгалтер 380445971972
Заступник головного бухгалтера 380445971972
Відділ кадрів 380445971973
Юридичний відділ 380445971974
Експлуатаційно-технічний відділ 380445971975
Господарський відділ 380445971976
Заступник директора з навчально-методичної роботи 380445971977
Керівник навчального відділу 380445971977
Керівник навчального відділу з підвищення кваліфікації 380445971979
Відділ технічних засобів навчання 380445971980
Кафедра архітектурно-проектної справи 380445971983
Кафедра управління територіями 380445971984
Кафедра цивільної інженерії 380445971985
Кафедра будівництва та інформаційних технологій 380445971986
Кафедра економіки та менеджменту 380445971987
© Інститут інноваційної освіти КНУБА