Кафедра економіки, менеджменту та управління територіями

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

051 «Економіка» ОП «Економіка»

Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент»

Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»

193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Геодезія та землеустрій»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

051 «Економіка»  ОП «Економіка»

Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент»

Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)».

193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Землеустрій та кадастр»; ОП «Інженерна  геодезія».


Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 • керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 
 • викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;
 • фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 
 • менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • законодавці, державні службовці, посадові особи громадських і самоврядувальних організацій, зокрема:
 • професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • професіонали державної служби;
 • посадові особи державних органів влади;
 • посадові особи органів державної виконавчої влади;
 • посадові особи місцевих органів державної влади;
 • посадові особи громадських і самоврядувальних організацій;
 • посадові особи політичних організацій;
 • посадові особи політичних партій;
 • посадові особи інших самоврядувальних організацій;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • тощо.


Спеціальність 051 «Економіка»

 • науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;
 • викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;
 • керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;
 • економіст, начальник фінансово-економічної служби;
 • керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)»

 • керівник будівельних установ
 • керівник в галузі будівництва
 • економіст, керівник економічних підрозділів будівельної сфери

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Землеустрій і кадастр»

 • проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
 • ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 • реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
 • планування розвитку населених пунктів, земельно-кадастрова інвентаризація та зонування їх території;
 • пошукова, проектна, консультативна, організаційна діяльність з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру;
 • здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
 • організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
 • здійснення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 • правове регулювання земельних відносин.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах та управліннях Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи;
 • ряд інших напрямків робіт землевпорядного спрямування.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Інженерна геодезія»

 • геодезичний контроль за ходом будівництва, дотриманням проектних розмірів об’єкту, норм і правил будівництва;
 • загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону;
 • облік і реєстрація топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 • функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України;
 • розробка пропозицій по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів;
 • надання експертних висновків по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць;
 • ряд інших напрямків робіт геодезичного спрямування.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • підприємствах гірничодобувної промисловості;
 • компаніях мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів геодезії та землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • будівельних організаціях;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА