Історія та діяльність кафедри

Кафедра з колишньою назвою «економіки та менеджменту» була створена у 2015 році.

З моменету створення її очолювала доктор економічних наук, професор, відмінник освіти Новикова Іннола Вікторівна.

Кафедра управління територіями функціонувала з 2013 року.

У 2021 році дві зазначені кафедри, за рішенням керівництва ВСП «ІІНО КНУБА» було об’єднано з метою оптимізації структури Інституту.

Нині новостворену кафедру економіки, менеджменту та управління територіями очолює кандидат економічних наук, старший дослідник, лауреат премії Президента України для молодих вчених Чудовська Вікторія Анатоліївна.

Кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за освітніми програмами «Економіка», «Менеджмент», «Геодезія та землеустрій».

За освітнім ступенем «Магістр» кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітніми програмами «Економіка», «Менеджмент», «Організація та економіка будівництва», «Землеустрій і кадастр» та «Інженерна геодезія».

Навчальний процес з підготовки фахівців за вищевказаними спеціальностями відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, науковців, які налагоджують та координують роботу студентів у напрямі отримання максимального рівня знань та умінь у зазначених сферах. Викладачі спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері економіки, управління, та землевпорядкування.

Співробітники кафедри активно долучаються до науково-дослідної роботи, проводячи конференції та засідання круглих столів, готують до захисту докторів та кандидатів наук, виступаючи в якості наукових консультантів, керівників, опонентів та рецензентів, а також самі захищають дисертації та отримують ступені кандидатів і докторів наук, та звання доцентів і професорів.

Професорсько-викладацький склад кафедри рецензує навчально-методичні рукописи, наукові праці, готує монографії, наукові статті та тези, є розробниками навчальних посібників і підручників, організовує проведення конференцій та круглих столів, а також активно приймає участь у вітчизняних та зарубіжних наукових семінарах, круглих столах, форумах та конференціях.

На базі кафедри здійснюється проведення курсів підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Положення про кафедру економіки, менеджменту та управління територіями

© Інститут інноваційної освіти КНУБА