Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри націлена на пріоритетні напрямки фундаментальних і пошукових досліджень економічного і управлінського спрямувань. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах та круглих столах, а свої доробки викладачі висвітлюють у монографіях, наукових статтях, збірниках та монографіях.
Професорсько-викладацький склад кафедри проводить навчальний процес у поєднанні з науково-дослідною роботою. Наразі, триває робота над вдосконаленням навчальних програм, створенням методичних комплексів навчальних дисциплін закріплених за кафедрою, ведеться активна підготовка навчальних матеріалів до дистанційної форми навчання. Чільне місце відводиться впровадженню в освітянський процес мультимедійних технологій.

Аспіранти кафедри економіки та менеджментуАспіранти кафедри економіки та менеджменту

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю "Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації"


V Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” 4-6 лютого 2021 р., Кіото, Японія


VII Міжнародна науково-практична конференція “THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, 10-12 лютого 2021 р. Лондон, Велика Британія


VII Міжнародна науково-практична конференція “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 17-19 лютого 2021 р., Бостон, США


 

 certificates 10 01  certificates 10 02  certificates 10 03
 certificates 10 04  certificates 10 05  certificates 10 06
 certificates 10 07  certificates 10 08  certificates 10 09
 certificates 10 10  certificates 10 11  certificates 10 12
 certificates 10 13  certificates 10 14  certificates 10 15
 certificates 10 16  certificates 10 17  sertificates iryna 2
 sertificates iryna 3  sertificates iryna 6  sertificates iryna 9 

 

 

 

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА