«ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; будівництва та реконструкції будівель і споруд. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр ПЦБ,  магістр ПЦБ

Освітній ступінь:  бакалавр / магістр  з будівництва та цивільної інженерії.

Кваліфікація:  інженер-будівельник  (міське будівництво та господарство). 

Цикл/рівень:  НРК України – 7/8 рівень, QF-EHEA – 1/2 цикл, EQF-LLL – 6/7 рівень.

 
© Інститут інноваційної освіти КНУБА