«МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» (МБГ)

Профіль фахівця: проектування, забудова та реконструкції територій; інженерної підготовки та благоустрою територій; утримання міських територій та забудови; проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; організації та плануванню об'єктів міського будівництва та господарства;  проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитком міст.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр МБГ / магістр МБГ

Освітній ступінь:  бакалавр / магістр  з будівництва та цивільної інженерії.

Кваліфікація:  інженер-будівельник  (міське будівництво та господарство). 

Цикл/рівень:  НРК України – 7/8 рівень, QF-EHEA – 1/2 цикл, EQF-LLL – 6/7 рівень.

 
© Інститут інноваційної освіти КНУБА