Підвищення кваліфікації 

У сфері підготовки та професійної атестації фахівців будівельної галузі  Кафедра БІТ співпрацює із вітчизняними саморегулівними організаціями у сфері будівництва і архітектури, що дозволяє здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на новому рівні.  

Серед них  Всеукраїнські громадські організації: 

– Асоціація експертів будівельної галузі, 
– Гільдія проектувальників у будівництві, 
– Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, 
– Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі, 
– Національний атестаційно-навчальний центру,  та інші.  

У сфері підвищення кваліфікації  та професійної атестації фахівців будівельної галузі  проводиться спільна робота із Асоціацією Інженерів-Консультантів України, яка  є повноважним представником FIDIC в Україні. АІКУ представляє українські компанії, які діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області технологій. 

Спільно узгоджено порядок, напрями професійної атестації та тематику, за якими здійснюється підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі.

Зокрема, співробітники кафедри БІТ беруть участь у підготовці фахівців за такими напрямами професійної атестації: інженер-проектувальник, експерт будівельний, інженер з технічного нагляду.

Професійна атестація за результатами спеціальної підготовки у законодавчо-регульованій сфері та у межах добровільної сертифікації фахівців у галузі будівництва (зокрема за напрямами інженер-консультант (будівництво) та менеджер-управитель), здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та міжнародними стандартами.

Формування навчальних груп відбувається відповідно до узгоджених графіків навчальних процесів.

Отримання додаткової інформації щодо проведення професійної атестації за відповідними напрямами, а також подача заявок стосовно участі у професійній атестації  можлива за посиланнями:

Інститут інноваційної освіти КНУБА (https://iino.knuba.edu.ua/), 

Всеукраїнські громадські організації: 

«Асоціація експертів будівельної галузі» (http://budex.org.ua/); 

«Гільдія проектувальників у будівництві» (http://vugip.org.ua/); 

«Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (http://www.gitn.org.ua/); 

Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (https://ospbg.org.ua/); 

Національний атестаційно-навчальний центру (https://nancbud.com.ua/).

FIDIC | | International Federation of Consulting Engineers

Міждержавна Гільдія Інженерів Консультантів

http://budex.org.ua/images/banners/Logoosp-bg.jpg

 ТОВ "НАНЦ"

Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури

© Інститут інноваційної освіти КНУБА