Опитування щодо задоволення студентів якістю освіти Шановні студенти, які навчаються на ОП «Публічне управління та адміністрування»!

 В анкетуванні беруть участь всі студенти ОП «Публічне управління та адміністрування». Головною метою анкетування є зв'язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, які проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, вмінні використовувати теорію на практиці. Студентам необхідно чесно й щиро відповісти на запитання анкети задля спільного вирішення проблеми розвитку нашого Інституту. Від об’єктивності оцінок, буде залежати підвищення якості викладання і навчання та оптимізації навчально-виховного процесу в Відокремленому структурному підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».

Анкета «Якість викладання навчальної дисципліни»

 
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА