Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»!

Актуальність і перспективи розвитку спеціальності.

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для розв’язання стратегічних проблем державної політики, надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Здатність країни демонструвати економічне зростання і досягати конкурентоспроможності на міжнародній арені залежить від ефективності публічного управління, що потребує реформування як державної служби, так і місцевого самоврядування.

Впровадження нових принципів державної служби, гармонізованих з європейськими принципами, є завданнями Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, і Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Відповідно до цих завдань і перспектив розвитку спеціальності підготовка фахівців публічного управління та адміністрування в Відокремленому структурному підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється з урахуванням пріоритетів реформи державного управління, а саме:

 • побудова професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на потреби громадян державної служби;
 • відділення політики від адміністрування;
 • впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами;
 • гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
 • впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців;
 • кадрове забезпечення процесу децентралізації.

Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: 

 • досвід спілкування з провідними фахівцями у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування – новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок
 • проходження практики в центральних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників
 • випускники готові працювати на посадах керівника підрозділу, менеджера, аналітика, консультанта з питань управління економікою, фінансами та соціальним розвитком в державних та муніципальних органах влади.

 Навички, які отримує випускник:

 • розуміти процеси, що відбуваються в системі публічного управління, національній економіці та соціальній сфері країни, а також законодавства, що їх регулює
 • здійснювати макроекономічний аналіз та оцінювання фінансової та соціальної політик держави
 • визначати доцільність впровадження корисного зарубіжного досвіду у вітчизняну практику публічного управління
 • використовувати методи стратегічного планування в діяльності органів публічного управління
 • обґрунтовувати доцільні заходи конкурентної політики уряду
 • здійснювати розробку проектів публічно-приватного партнерства
 • оцінювати функціонування публічної служби використовуючи положення публічного та адміністративного права
 • володіти технологіями розробки проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, рекомендацій, планів заходів, які створюються державними органами влади в процесі публічного управління та адміністрування
 • обґрунтовувати управлінські рішення у публічній сфері використовуючи методи макроекономічного аналізу та соціально-економічного прогнозування
 • оцінювати якість системи публічного управління та вміти впроваджувати елементи демократичного врядування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Сфери працевлаштування випускників програми. 

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» працюють у:

 • центральних органах влади – Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерстві охорони здоров’я України, Національному банку України, Верховній Раді України, Національне антикорупційне бюро України;
 • місцевих органах влади – Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, інші обласні та міські державні адміністрації та ради;
 • міжнародних організаціях та консалтингових компаніях – Світовий банк, KPMG, EY, ProConsulting, TSI Analytics;
 • громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях –  ВГО «Поруч», ГО «Молоді агенти змін», ГО «Клуб економістів».
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА
https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/bandarqq/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/dominoqq/ https://adlgaward.id/wp-content/uploads/-/pkv-games/ Pkv Games https://sahivsoc.org/FileUpload/-/pkv/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/dominoqq/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/bandarqq/ https://dailycrm.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/
slot1131 slot 5k Robopragma PG Soft aduq gb777 ying77 slot777 bandarqq dominoqq gb777 mixparlay pkv games poker qq slot raffi ahmad bandarqq dominoqq pkv games poker qq bandarqq slot raffi ahmad pkv games bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq