Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»!

Актуальність і перспективи розвитку спеціальності.

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для розв’язання стратегічних проблем державної політики, надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Здатність країни демонструвати економічне зростання і досягати конкурентоспроможності на міжнародній арені залежить від ефективності публічного управління, що потребує реформування як державної служби, так і місцевого самоврядування.

Впровадження нових принципів державної служби, гармонізованих з європейськими принципами, є завданнями Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, і Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Відповідно до цих завдань і перспектив розвитку спеціальності підготовка фахівців публічного управління та адміністрування в Відокремленому структурному підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється з урахуванням пріоритетів реформи державного управління, а саме:

 • побудова професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на потреби громадян державної служби;
 • відділення політики від адміністрування;
 • впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами;
 • гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;
 • впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців;
 • кадрове забезпечення процесу децентралізації.

Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: 

 • досвід спілкування з провідними фахівцями у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування – новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок
 • проходження практики в центральних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників
 • випускники готові працювати на посадах керівника підрозділу, менеджера, аналітика, консультанта з питань управління економікою, фінансами та соціальним розвитком в державних та муніципальних органах влади.

 Навички, які отримує випускник:

 • розуміти процеси, що відбуваються в системі публічного управління, національній економіці та соціальній сфері країни, а також законодавства, що їх регулює
 • здійснювати макроекономічний аналіз та оцінювання фінансової та соціальної політик держави
 • визначати доцільність впровадження корисного зарубіжного досвіду у вітчизняну практику публічного управління
 • використовувати методи стратегічного планування в діяльності органів публічного управління
 • обґрунтовувати доцільні заходи конкурентної політики уряду
 • здійснювати розробку проектів публічно-приватного партнерства
 • оцінювати функціонування публічної служби використовуючи положення публічного та адміністративного права
 • володіти технологіями розробки проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, рекомендацій, планів заходів, які створюються державними органами влади в процесі публічного управління та адміністрування
 • обґрунтовувати управлінські рішення у публічній сфері використовуючи методи макроекономічного аналізу та соціально-економічного прогнозування
 • оцінювати якість системи публічного управління та вміти впроваджувати елементи демократичного врядування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Сфери працевлаштування випускників програми. 

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» працюють у:

 • центральних органах влади – Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерстві охорони здоров’я України, Національному банку України, Верховній Раді України, Національне антикорупційне бюро України;
 • місцевих органах влади – Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, інші обласні та міські державні адміністрації та ради;
 • міжнародних організаціях та консалтингових компаніях – Світовий банк, KPMG, EY, ProConsulting, TSI Analytics;
 • громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях –  ВГО «Поруч», ГО «Молоді агенти змін», ГО «Клуб економістів».
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА