Власний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу розраховується дослідницькою групою Cybermetrics, що входить до складу Національної Дослідницької Ради Іспанії. Результати рейтингу публікуються з 2004 року двічі на рік (в кінці січня і в кінці червня). Методи і підходи оцінки навчальних закладів відповідають Берлінським принципам ранжирування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions).

 


   В ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» здійснюється підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент», яка дозволить у майбутньому виконувати організаційно-управлінську, комерційну, аналітичну та науково-дослідну діяльності. 

 

   Великої популярності за останні роки в геодезії, фотограмметрії, геоінформатиці, архітектурі та промисловості набуло використання технології дронів. Перш за все тому що використання безпілотників дозволяють скоротити час польових робіт и при виконуванні задач топографічного картографування, створенні ЦММ та ЦМР, ортофотопланів, 3D-моделюванні об’єктів місцевості та інспектуванні промислових об’єктів.

 

  Представлений комплексний метод оцінки транспортно-планувальної інфраструктури м. Васильків Київської агломерації на основі моделювання рівня транспортного обслуговування внутрішньо міської та зовнішньої території міста системою загальноміського пасажирського транспорту.

 


  04 квітня 2018 року Мінрегіонбуд затвердив нові Державні будівельні норми (ДБН) забудови територій населених пунктів, в яких окремо виділені норми щодо забезпечення безпеки та комфорту пішоходів.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА