У Києві відбулася Міжнародна торговельна виставка InterBuildExpo, яка на кілька днів стала центром будівельного життя України. Виставка проходить з 1994 року і є найочікуванішим галузевим заходом, який щорічно збирає більше 1000 брендів та 30 тисяч відвідувачів. 

InterBuildExpo – це три павільйони експозиції, які охоплюють усі напрямки будівництва, а також інтерактивні майданчики для проведення презентацій, майстер-класів, демонстрацій продукції та технологій. 

gallery build 011 1 1024x683

Сучасні комунікаційні бізнес-платформи InterBuildExpo традиційно збирають професіоналів галузі, відомих архітекторів та дизайнерів, представників бізнесу та органів влади для обміну досвідом та знаннями.

На виставці був представлений і  ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».

3 22 08 53 50

Учасники та відвідувачі InterBuildExpo отримали найактуальнішу інформацію щодо інновацій у виробництві будівельних матеріалів, а також познайомилися з передовими технологіями і послугами галузі.

gallery build 057 1 1024x682

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій для студентів-магістрів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво"  в рамках викладання дисципліни "Будівельні матеріали, вироби, конструкції" 17 березня 2021 року було проведено заняття у Державному науково-дослідному інституті в'яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського КНУБА.  

Метою дисципліни є висвітлення основних наукових положень сучасного матеріалознавства, що ґрунтуються на взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою; ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів; основами технології їх виробництва і галузями застосування з урахуванням умов експлуатації.

Під час екскурсії студенти були ознайомлені із сучасними напрямами розвитку галузі будівельних матеріалів, матеріально-технічною базою акредитованих випробувальних лабораторій, виконанням фундаментальних досліджень та прикладних розробок, інноваційними проектами щодо створення високоефективних матеріалів з заданими властивостями для вирішення як будівельних, так і екологічних проблем, а також процесами контрольних випробувань для будівельних та торговельних організацій та випробувань матеріалів для сертифікації продукції, яка випускається на Україні і за кордоном.

Студенти висловили свою зацікавленість напрямом будівельного матеріалознавства та можливостями співпраці щодо спільних практичних проектів з випробування будівельних матеріалів та виробів.

bit 5

bit 3

bit 4

10 березня 2021 року на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА відбувся круглий стіл до Дня землевпорядника на тему: «Інтеграція містобудівної та землевпорядної діяльності: проблеми і завдання».
Організаторами заходу виступили факультет геоінформаційних систем і управління територіями, кафедра землеустрою і кадастру КНУБА за участі кафедри управління територіями ІІНО КНУБА.

Науково-організаційний комітет заходу очолив  ректор КНУБА, доктор економічних наук, професор Петро Куліков.

До участі запрошені представники органів державної влади, провідні науковці та практики.

Напрями та основні спікери:

«Проблеми землеустрою в умовах децентралізації» – Олександр Краснолуцький, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

«Сучасні виклики просторового планування територіальних громад» – Тетяна Криштоп, заступник директора з наукової роботи та просторового планування ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД», кандидат технічних наук;

«ГІС системи при інтеграції землеустрою і містобудування» – Андрій Галайда, голова Всеукраїнської аеро-геодезичної асоціації;

«Екологічні аспекти землекористування» – Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України.

Участь у заході взяли виконуючий обов’язки проректора КНУБА, доктор економічних наук, професор Олексій Шкуратов, заступник декана факультету геоінформаційних систем і управління територіями, завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру Ольга  Петраковська, кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри землеустрою і кадастру Марія Михальова.

Інститут інноваційної освіти на заході представляли завідувачка кафедри управління територіями, кандидат економічних наук Вікторія Чудовська та завідувачка кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова.

3333021 03 10 10 24 54

910 10 16 420 10 16 34

222222021 03 10 10 25 22

10 березня Інститут інноваційної освіти КНУБА приймав гостей – вчителів хімії і біології столичних освітніх закладів, які відвідали лабораторію води та ознайомилися з можливостями її використання для науково-дослідних робіт старшокласників з метою становлення їх творчих навичок та профорієнтаційної спрямованості.

Захід став можливим завдяки ініціативі в.о.директора ІІНО КНУБА, кандидата технічних наук Олексія Петроченка та завідувача кафедри водопостачання та водовідведення КНУБА, доктора технічних наук, професора  Віктора Хоружого.

Викладачі кафедри водопостачання та водовідведення КНУБА ознайомили гостей з діяльністю лабораторії, де проводяться науково-прикладні дослідження фізико-хімічних, хіміко-біологічних властивостей води, водних розчинів з різних джерел їх походження.

Також педагоги жваво цікавилися і перевагами навчання в КНУБА та його структурних підрозділах, зокрема, Інституті інноваційної освіти.

З гостями спілкувався перший заступник директора Михайло Отрош – про затребувані напрями підготовки фахівців, прогресивні зміни, які активно впроваджуються у навчальний процес, роблять Інститут ще привабливішим для абітурієнтів.

А начальник відділу міжнародних зв’язків, профорієнтації та регіонального розвитку Людмила Казадаєва детально зупинилися на перевагах навчання та наголосила, що в Інституті створено максимально зручні умови для студентів – починаючи зі вступної кампанії і закінчуючи форматом навчання та графіком сесій. Наші випускники затребувані на українському ринку праці та за межами країни. Вони стають організаторами престижних форумів світового рівня.

(фото з сайту КНУБА)

IMG 1d76e9633ae0360d57bccb0cd3ccb963 V копия 800x600

IMG 1df95ffb74a4dad1e8304b1840087299 V копия 800x600

IMG 7d38f58a1eb88e1f7d8ce6c267eaa6db V копия 800x600

IMG 443c3cdf283399f2856de262ab4b4546 V 800x600

IMG c341c1253693050907a8ce04a874498d V 800x600«Подібні заходи є дуже важливими і для ІІНО КНУБА, і для потенційних абітурієнтів нашого Інституту, – наголошує Олексій Петроченко. – Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Інституту, який підтверджується міжнародними сертифікатами і дипломами, можливість отримувати вищу освіту чи навіть паралельно дві вищі освіти, поєднуючи навчання з роботою по спеціальності, форма навчання за вибором студента з врахуванням усіх його можливостей чи обмежень – це ті аргументи на користь нашого Інституту, які допомагають і молодим людям, випускникам шкіл, і тим, хто хоче вдосконалити свій професійний рівень, зробити правильний вибір – на користь навчання у нашому закладі вищої освіти».

Якість викладання ― це ключовий елемент якості освіти, який визначає результат освітнього процесу, а отже, і рівень підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. У цьому переконані науково-педагогічні працівники ІІНО КНУБА. У межах власних курсів чи освітніх компонентів викладачі впливають на якість освітньої програми, на процес навчання та засвоєння матеріалу студентами, і в результаті ― на внутрішню якість освіти у закладах вищої освіти.

Тому питанню підвищення власної кваліфікації, професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти педагогічні і науково-педагогічні працівники Інституту приділяють особливу увагу.

Завідувач кафедри управління територіями ІІНО КНУБА Вікторія Чудовська пройшла курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, у межах якого були представлені різні погляди на підвищення якості викладання, оновлення освітніх програм, управління змінами та лідерство в університеті.

cudovska

Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» є результатом співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

zastavka

Серед питань, які розглядалися протягом навчання, програмою були передбачені наступні: роль якості викладання у внутрішній якості освіти; компетентнісне викладання, оцінювання та навчання; професійний стандарт викладача вищої школи; що таке силабус, і як його створити; партнерство зі студентами; що таке тьюторинг; розвиток програми та узгодження курсів в межах освітньої програми; роль гаранта освітньої програми в університеті; взаємовідвідування, як метод підтримки та розвитку викладання; лідерство у впровадженні змін в університеті; управління змінами: визначення, етапи та практичні поради; діджиталізація, як драйвер змін; приклад впровадження змін в німецькому університеті; розвиток викладачів на рівні університету: варіанти проєкту; міжуніверситетська співпраця з розвитку викладачів.

cuudovJPG

Вказаний курс надає змогу викладачам, агентам змін, завідувачам кафедр, гарантам програм і керівництву університетів знаходити ефективні шляхи стимулювання та підтримки якісного викладання на рівні освітніх компонент (окремих курсів), освітньої програми й закладу вищої освіти в цілому.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА