Інститут інноваційної освіти КНУБА проводить набір на курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів та сертифікованих інженерів-землевпорядників за дистанційною формою навчання.

Запрошуємо початківців-кошторисників на курси «Кошторис у будівництві (АВК)».

За додатковою інформацією звертатись  за тел. (044) 597-19-79

Довідково: Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури понад 25 років здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів проектно-вишукувальних, будівельних та комунальних організацій та підприємств.

Рівень професорсько-викладацького складу відповідає вимогам Державних ліцензувань та акредитацій. Також до викладання залучаються кваліфіковані фахівці-практики за напрямом підготовки.
Пропонуємо долучитись до курсів підвищення кваліфікації.

31.07.2018 770x443 1

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

0 ZtFyqnVPY6MpHQYt

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

«Протягом навчання в ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчатимуть велику кількість навчальних дисциплін, які об'єднані в три блоки, − розповідає завідувачка кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова − До першого блоку належать соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати  "Філософію", "Історію української державності та культури", "Українську мову" та інші. Другий блок – це фундаментальні, природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать "Вища та прикладна математика", "Статистика", "Інформаційні системи та технології", "Економічна теорія" та багато інших цікавих дисциплін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок. Третій блок складають професійні та практичні дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, "Менеджмент ", "Правознавство", "Фінанси, гроші та кредит", "Економіка і фінанси підприємства", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Логістика", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Міжнародні економічні відносини", дисципліни, які присвячені особливостям менеджменту в будівництві – «Девелопмент», «Економіка будівництва» та інші.

Студенти освітньої програми «Менеджмент» ВСП «ІІНО КНУБА» вивчають фахові дисципліни, перелік яких складено з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, аби максимально відповідати потребам роботодавців, та навчальних планів для менеджерів у провідних європейських університетах».
          Таким чином, менеджер – це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

87479825 1532525416922511 6753892470175563776 n

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

Відбулася робоча зустріч (в онлай-режимі) з питань започаткування співробітництва між Інститутом інноваційної освіти КНУБА та закладами фахової передвищої освіти Херсонської області щодо  навчання студентів та підвищення кваліфікації фахівців.

Участь у заході взяли керівники фахових передвищих навчальних закладів Херсонської області, директор Інституту інноваційної освіти Олексій Петроченко, перший заступник директора Михайло Отрош, заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Салоїд, помічник директора Сергій Ставрояні, завідуючі кафедрами.

В рамках зустрічі відбулася змістовна розмова щодо різних аспектів та широких можливостей взаємовигідної співпраці між навчальними закладами.

Завідуючі кафедрами Інституту інноваційної освіти КНУБА презентували популярні напрямки підготовки фахівців, зокрема, наголосивши на зростаючій популярності отримання другої вищої освіти, яка  в умовах сучасної конкуренції на ринку праці відкриває додаткові можливості професійного вдосконалення та кар’єрного зростання. 

Сторони висловили бажання розширювати співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти та наголосили на важливій профорієнтаційній складовій подібних зустрічей.

photo 2021 06 18 23 07 37

photo 2021 06 18 23 07 39

photo 2021 06 18 23 07 38 2

Для вступників, які не зареєструвалися в травні для участі в основній сесії ЄВІ, 11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Вартість спеціально організованої сесії  буде визначено до 20 липня. Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ. Реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЇЇ здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. 

Запрошуємо своїх вступників!

sesia

acot

Сьогодні день народження відомого громадського діяча, Заслуженого діяча культури України, Голови Ради національних спільнот України, Міжнародного Посла Миру, великого друга нашого Інституту  Ашота Аванесяна

Шановний Ашоте Дадікоєвичу!

Сердечно вітаю Вас та надсилаю слова глибокої пошани та вдячності за велику і благородну справу збереження миру та етнічної злагоди в суспільстві, консолідацію та розвиток національностей України, збереження культурної спадщини та сприяння розвитку освіти.

Ваша багатогранна особистість є прикладом патріотизму, моральності та відмінного служіння народу.

Від імені колективу Інституту інноваційної освіти КНУБА бажаю Вам невичерпної життєвої енергії, здоров’я і благополуччя. Нехай завжди буде з вами творча окриленість, наснага, оптимізм та народне визнання.

З повагою

Олексій Петроченко, директор Інституту інноваційної освіти КНУБА

146232455 1805546436260554 5514701707822669536 n

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА