30 червня відбулося засідання Вченої ради ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА», під час якого було розглянуто і затверджено звіти ЕК з проведення комплексних кваліфікаційних екзаменів освітнього ступеня «бакалавр» і захистів магістерських робіт освітнього ступеня «магістр» у групах відповідно до графіка роботи ЕК на червень 2021 року.

З зазначеного питання учасників засідання інформували завідувачі кафедр – Наталія Авдєєва, Петро Зінич, Іннола Новикова, Дмитро Прусов, Вікторія Чудовська.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Салоїд розповіла про підготовку до 2021/202 навчального року та проінформувала з питання Про внесення змін до Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку видачі документів державного зразка ВСП «ІІНО КНУБА».

На порядку денному засідання також стояло питання Про виконання планів роботи кафедр інституту за 2020/2021 навчальний рік.

2021 07 01 12 05 37

2021 07 01 12 05 52

2021 07 01 12 06 06

2021 07 01 12 06 53

17890

Інженер-будівельник з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплогазопостачання – це один з варіантів працевлаштування після закінчення навчання на кафедрі цивільної інженерії ВСП «ІІНО КНУБА». Початкова заробітна плата – від 20 тисяч гривень на місяць з перспективами кар’єрного зростання та підвищення рівня оплати праці.

ingener

«Фахівці з проектування, монтажу та сервісного обслуговування системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплогазопостачання, водопостачання та водовідведення потрібні для забезпечення комфортних умов життєдіяльності людини для різносторонніх об’єктів:

 • будинки, дачі, житлові приміщення;
 • офіси;
 • готелі, хостели;
 • магазини, торгові центри;
 • кафе, ресторани, столові, кухні;
 • виробничі приміщення;
 • «гарячі» виробництва;
 • театри, музеї, виставкові зали, кінотеатри;
 • спортивні та фітнес-центри;
 • аптеки, лікарні, поліклініки;
 • склади, закриті паркінги.

Для кожного типу приміщення підбираються оптимальні системи цивільної інженерії. Обстеживши об'єкт, інженери мають надати професійний висновок щодо найбільш ефективної роботи систем, але для цього необхідні різносторонні і глибокі знання, які Ви можете отримати, вступивши на навчання до Інституту інноваційної освіти КНУБА за освітньо-професійними програмами «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення» за освітніми ступенями бакалавр і магістр.

Навчання цікаве, різноманітне та професійне, тому Вам дійсно сподобається перебування в нашому Інституті інноваційної освіти КНУБА», - розповідає завідувач кафедрою, кандидат технічних наук, професор Петро Зінич.

Більше цікавого про те, чому варто отримати освіту за перспективним напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» саме в Інституті інноваційної освіти Петро Зінич розповідає в інтерв’ю.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

Інститут інноваційної освіти КНУБА проводить набір на курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів та сертифікованих інженерів-землевпорядників за дистанційною формою навчання.

Запрошуємо початківців-кошторисників на курси «Кошторис у будівництві (АВК)».

За додатковою інформацією звертатись  за тел. (044) 597-19-79

Довідково: Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури понад 25 років здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів проектно-вишукувальних, будівельних та комунальних організацій та підприємств.

Рівень професорсько-викладацького складу відповідає вимогам Державних ліцензувань та акредитацій. Також до викладання залучаються кваліфіковані фахівці-практики за напрямом підготовки.
Пропонуємо долучитись до курсів підвищення кваліфікації.

31.07.2018 770x443 1

Шановні студенти, викладачі та співробітники!

Вітаю вас з Днем Конституції України!

Приймаючи у 1996 році Основний Закон, Верховна Рада України проголосила Україну демократичною правовою державою і визнала найбільшими цінностями життя людини, її здоров’я, честь і гідність, гарантувала право кожного на захист і доступ правосуддя.

Бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.

З повагою

Олексій Петроченко,

директор Інституту інноваційної освіти КНУБА

65275864 2251132538295681 1216883776781549568 n

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

0 ZtFyqnVPY6MpHQYt

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

«Протягом навчання в ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчатимуть велику кількість навчальних дисциплін, які об'єднані в три блоки, − розповідає завідувачка кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова − До першого блоку належать соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати  "Філософію", "Історію української державності та культури", "Українську мову" та інші. Другий блок – це фундаментальні, природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать "Вища та прикладна математика", "Статистика", "Інформаційні системи та технології", "Економічна теорія" та багато інших цікавих дисциплін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок. Третій блок складають професійні та практичні дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, "Менеджмент ", "Правознавство", "Фінанси, гроші та кредит", "Економіка і фінанси підприємства", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Логістика", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Міжнародні економічні відносини", дисципліни, які присвячені особливостям менеджменту в будівництві – «Девелопмент», «Економіка будівництва» та інші.

Студенти освітньої програми «Менеджмент» ВСП «ІІНО КНУБА» вивчають фахові дисципліни, перелік яких складено з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, аби максимально відповідати потребам роботодавців, та навчальних планів для менеджерів у провідних європейських університетах».
          Таким чином, менеджер – це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

87479825 1532525416922511 6753892470175563776 n

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА