208 бакалаврів, 93 магістра цьогоріч отримали кваліфікацію зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" та 26 бакалаврів зі спеціальності "Дизайн" на кафедрі архітектурно-проектної справи Інституту інноваційної освіти КНУБА.

Голови Екзаменаційних комісій зазначили належний рівень підготовки студентів та підсилення наукової складової магістерських робіт. Професійні компетенції та здобутки наших студентів вражають - 27 наукових публікацій у співавторстві з викладачами кафедри, 15 сертифікатів, свідоцтв про курси підвищення кваліфікації тощо.

Зауважимо, що відбувся перший випуск дизайнерів у нашому Інституті. Серед спеціальностей, за якими здійснює підготовку та випуск бакалаврів одна з найбільших і найпопулярніших серед студентів ІІНО КНУБА кафедр – кафедра архітектурно-проєктної справи, вже кілька років поспіль спеціальність 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво») користується великим попитом. Адже дизайнер – це професія, яка є однією з найбільш затребуваних на сучасному ринку праці і у якої є велике майбутнє.

Тож наші студенти впевнено вирушають у професійне життя – з достатнім  багажем знань, навичок і великою любов’ю до своєї професії.

Колектив високофахових викладачів-практиків кафедри архітектурно-проєктної справи ІІНО КНУБА вітає випускників та бажає їм творчого натхнення на нові професійні звершення.  А вступників 2021 року запршуємо стати частиною нашої команди.

2c34d8ac 94a9 4dad ad38 9cbd128c8d18

88cb5ca6 9856 49c3 9b53 0a52af04344f

094b74f1 ce31 458b b5a4 e296749c53c4

b79998dd e7b9 4b6c bcbd b02578259fbe

e87233f2 14a6 43f4 9cc1 5fb070255ce2

fab20b5d a6ae 463d ae2f 716904291294  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

Керівництво Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури вітає випускників бакалаврів 2021 випуску із успішним завершенням навчання та бажає здоров’я, натхнення, творчих успіхів у подальшій плідній роботі для процвітання нашої Батьківщини.

В цьому році на кафедрі цивільної інженерії Інституту інноваційної освіти КНУБА  успішно завершили навчання 119 фахівців, які здобули освітній   ступінь бакалавра  за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійних програм “Теплогазопостачання і вентиляція ”  та “Водопостачання та водовідведення”.

Професорсько-викладацький склад кафедри, на чолі із завідувачем кафедри Зіничем Петром Лукиновичем доклав неймовірних зусиль у цей надскладний час, для того щоб передати студентам-випускникам саме найцінніше що є в світі – знання. Маємо надію, що надбанні знання допоможуть нашим випускникам знайти своє, затребуване, місце у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах житлово-комунального комплексу та наукових колах України.

Для подальшого удосконалення своїх знань, кафедра цивільної інженерії Інституту інноваційної освіти КНУБА, запрошує випускників бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» продовжити своє навчання у рідних стінах Інституту, та досягнути наступного рівня освіти – магістр.

Шановні випускники, ще раз, від усього серця, вітаємо вас із успішним завершення чергового рівня освіти!

Ким ти не був – будь краще. (Авраа́м Лі́нкольн)

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, від професіоналізму економістів залежить добробут держави. Професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Економіст – це професія сучасності.

Основні переваги навчання в Інституті інноваційної освіти КНУБА, на спеціальності «Економіка»:

 1. Висока якість освіти, підтверджена професіоналізмом професорсько-викладацького колективу кафедри економіки та менеджменту.
 2. Диференціація та індивідуальний підхід в організації навчального процесу з урахуванням схильностей та індивідуальних особливостей кожного студента.
 3. Проведення різноманітних лекцій, бізнес-тренінгів, майстер-класів фахівцями-практиками.
 4. Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій і тренінгів, використання кейсів, розробка групових проектів, презентацій, проведення наукових семінарів.

Основними завданням економіста є:

 • планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне використання всіх видів ресурсів;
 • визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства;
 • підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії;
 • обґрунтування, який з обраних напрямків діяльності є рентабельний, який проект слід призупинити або зовсім закрити.

Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються в складних правових актах, постановах, наказах і розпорядженнях. Вони з легкістю розбираються в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу економічної діяльності.

Навчальний процес в Інституті інноваційної освіти КНУБА  проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Цікаво:

Згідно зі статистикою, фахівці з економічною освітою частіше інших стають успішними бізнесменами та мільйонерами.

Загалом, економічні спеціальності – це професії, пов'язані з розрахунками, прогнозуванням ринкових тенденцій і оцінкою можливих ризиків. Зазвичай до таких фахівців відносять економістів, бухгалтерів, фінансистів, а також маркетологів, бізнес-аналітиків і керівників.

Не секрет, що економіка – це обов'язкова складова будь-якого бізнесу, тому питання кваліфікації економічних фахівців часто є ключовим на кожному підприємстві. Це й зрозуміло, адже від того, наскільки грамотно економіст виконує свої обов'язки, найчастіше залежить прибутковість, репутація і загальний стан справ у довіреній йому організації.

Реформаційні процеси, які відбуваються в останні роки у сфері охорони здоров’я, показують, що сучасні керівники повинні мати не тільки високий рівень медичних знань, але й добре орієнтуватися в питаннях фінансів, страхування, володіти методами стратегічного планування й управління, вміти ухвалювати комплексні рішення і контролювати їх виконання, забезпечувати цілеспрямовану діяльність організації, володіти мистецтвом встановлювати і підтримувати взаємовідносини з людьми, тобто бути ефективним управлінцем змін. Тому необхідність розширити свою кваліфікацію, підвищити рівень знань з управління, організації діяльності підприємств, конфліктології сьогодні є вимогою часу. 

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих методів менеджменту, маркетингу та розвитку установи.

Саме тому в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури пропонуємо нову освітню програму «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»,  в рамках якої на освітньому рівні «магістр» студенти за 1,5 роки отримують знання, які дозволять:

 • максимізувати прибуток від комерційної медичної діяльності;
 • підвищити якість медичних послуг;
 • поліпшити сервіс обслуговування клієнтів/пацієнтів медичного закладу;
 • збільшити ефективність розвитку медичного закладу в кількісних і якісних показниках;
 • впровадити інноваційні технології і методики у лікуванні та профілактиці пацієнтів/клієнтів;
 • створити дієву мотиваційну програми для медперсоналу;
 • поліпшити імідж й атмосферу довіри до медичної установи.

Після закінчення випускники отримають спеціальність «менеджер». Менеджер -  це керівник-професіонал, який працює найманим співробітником і спеціалізується на примноженні прибутку. Згідно з Оксфордським словником англійської мови, «менеджмент» (або управління) це:

— спосіб, манера ставлення до людей;

— влада та мистецтво управління;

— особливі вміння та адміністративні навички;

— органи правління, адміністративна одиниця.

Професіоналізм керівника визначається у володінні знаннями й уміннями у сфері менеджменту, маркетингу й організації виробництва роботи медичного закладу, здатності до роботи з людьми в конкурентному середовищі. Всі ці знання Ви можете отримати в «Інституті інноваційної освіти КНУБА. Запрошуємо до навчання!

908293058902

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  успішно завершили навчання 214 фахівців на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Кваліфікаційні екзаменаційні комісії визначили досить високий рівень підготовки студентів та в результаті проведених кваліфікаційних екзаменів, на підставі письмових робіт та співбесід, було присвоєно освітній ступінь "Бакалавр з будівництва" 214 фахівцям за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

Область професійної діяльності випускників освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво»  – створення об’єктів у галузі будівництва та цивільної інженерії, що включає проєктування, будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та експлуатацію об’єктів; проектування промислових і цивільних споруд; організацію та управління будівельним виробництвом; розрахунки інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки та комплексної реконструкції будівель і споруд.

Випускники освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проєктних інститутах, на керівних посадах будівельних підприємств, установ та організацій.

budddd

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання наші студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО, працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА