На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  проведено цикл захистів атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»  вирішуються проблеми з проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовкаи, комплексної реконструкції будівель і споруд.

IMG 87dce53300bba111736c4b23694c5b1d V 1
IMG e628c673a8fe0f9a92bb65b1558f66ce V 1
IMG ab985684bef1473589382f1b4656d5d3 V 1Загальна кількість випускників цього випуску, яким присвоєно освітній ступінь "Магістр з промислового і цивільного будівництва" та кваліфікацію "Інженер-будівельник", -  53 фахівця.

Випускники освітнього рівня магістр є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі.

«Здобуття нових знань і компетенцій за роки навчання в ІІНО КНУБА розширює можливості професійного зростання і дозволяє випускникам реалізувати себе на відповідальних посадах в будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проєктних інститутах, щоб своєю професійною майстерністю розвивати будівельну галузь держави, виводити її на світові рівні», - наголосив завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Дмитро Прусов та запросив абітурієнтів приєднатися до команди успішних, високопрофесійних фахівців, яких готує Інститут інноваційної освіти КНУБА на одній із найбільших і найпопулярніших серед вступників кафедрі будівництва та інформаційних технологій.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

Щиро вітаємо випускників із завершенням навчання, з подоланням чергової сходинки на шляху вагомих професійних перемог і досягнень та бажаємо успіхів, натхнення і прихильності долі!

Інститут інноваційної освіти, відокремлений структурний підрозділ провідного закладу вищої будівельної освіти України – Київського національного університету будівництва і архітектури, надає своїм вступникам унікальну можливість здобуту другу вищу освіту освітнього ступеня «Магістр» за затребуваними на ринку праці спеціальностями та освітніми програмами:

  • 051 «Економіка» (ОП «Економіка»);
  • 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент» (фахові спрямування: Менеджмент; Менеджмент в галузі охорони здоров’я; Менеджмент в освітній діяльності; Менеджмент в галузі будівництва));
  • 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ОП «Міське будівництво та господарство» (фахові спрямування: Міське будівництво та господарство; Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів; Організація та економіка будівництва); ОП «Промислове та цивільне будівництво»; ОП «Водопостачання та водовідведення»; ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»);
  • 193 «Геодезія та землеустрій» (ОП «Землеустрій та кадастр»; ОП «Інженерна геодезія»).

 

Також здобувати освіту можна за двома спеціальностями одночасно, що дозволяє значно заощадити час та кошти і як найшвидше приступити до побудови майбутньої перспективної кар’єри.

Щодо строків проведення Вступної кампанії:

  • 07-22 лютого відбуватиметься прийом заяв та документів для здобуття ОС «Магістр» на базі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр».
  • 23-27 лютого відбудуться фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю.
  • 28 лютого вступники отримають рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
  • Наказ про зарахування 01 березня.

Куратор вступної кампанії:

Олеся Маратівна Білогуб

тел.: +380-67-125-72-70

+380-44 -275-20-56

+380-44 -597-19-64

26, 27, 28 січня в ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» проходили захисти атестаційних магістерських робіт за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Геодезія та землеустрій».

Всі студенти успішно захистили свої роботи.

Екзаменаційна комісія під головуванням доктора економічних наук, професора кафедри маркетингу та управління бізнесом НУ «Києво-Могилянська академія» Ірини Ковшової, доктора економічних наук, доцента, професора  кафедри кадастру територійІнституту геодезіїНаціонального університету «Львівська політехніка» Назара Ступеня відзначила достатній рівень підготовки атестаційних робіт, їх практичну спрямованість та наукову цінність, що підтверджує, що навчання студентів проходить на належному рівні.

Під час захисту були присутні та ставили питання по суті виконаних робіт і загальній підготовці за спеціальностями заступниця директора ІІНО КНУБА з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та дистанційного навчання, доктор  економічних наук, професор Іннола Новикова, завідувачка кафедри економіки, менеджменту та управління територіями, кандидат економічних наук, старший дослідник Вікторія Чудовська, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Наталія Тіхонова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Руслан Кубанов, доктор економічних наук, професор, професор економіки, менеджменту та управління територіями Алла Бєлова, провідний фахівець навчального відділу Олеся Білогуб.

«Тематика магістерських робіт, в цілому, актуальна та є досить цікавою і різноманітною, - наголошує Іннола Новикова. - По структурній побудові і змісту мають логічний послідовний характер викладання теоретичних положень досліджуваних процесів, аналізу виробництва та розрахунків на перспективу. Що дуже важливо - всі роботи мають практичну значущість та спрямованість на вирішення актуальних виробничих проблем», - зазначила Іннола Новикова.

Вітаємо студентів з успішним захистом атестаційних магістерських робіт та бажаємо стати успішними фахівцями на ринку праці!

8 12 59 05 930

 01 27 12 50 52 847

2 01 26 18 34 49 049

022 01 27 12 50 53 009

2 59 07 293

 12 59 06 908

59 03 898

 59 07 118

2 59 07 677

28 12 59 04 244

22 01 26 18 35 31 251

28 12 59 06 696

2 59 08 048

 

Завершено важливий етап з фахового росту магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення».

Протягом 4-х днів із 26 по 29 січня 2022 року у ВСП «ІІНО КНУБА» по кафедрі цивільної інженерії відбувалися захисти кваліфікаційних магістерських робіт студентами-магістрантами, котрі навчались за освітніми програмами «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення». Захисти пройшли на високому професійному рівні, засвідчивши результати успішного навчання в стінах Інституту інноваційної освіти. Магістерські роботи відображали сучасні передові технології в області створення комфортного повітряного мікроклімату будівель і споруд, та отримання високоякісної питної води, захисту навколишнього повітряного та водного середовища від шкідливих забруднювачів технологічних процесів.

Екзаменаційні комісії під головуванням колишніх випускників Київського національного університету будівництва і архітектури, а нині  відомих фахівців Кишкаря Павла Олексійовича – начальника управління департаменту системи розподілу природного газу ТОВ «Регіональна газова компанія» та Коваленка Віктора Федоровича – директора ПП «Форвард і інжініринг», високо оцінила результати навчання та захисту магістерських робіт їх авторів.

Завідувач кафедри цивільної інженерії кандидат технічних наук, професор кафедри Зінич Петро Лукинович висловив подяку Екзаменаційній комісії за успішну роботу і запевнив, що професорсько-викладацький склад кафедри і надалі докладатиме  максимум зусиль для підготовки висококваліфікованих спеціалістів-випускників для України.

20220128 100314 

20220128 100922

20220128 103116

20220128 111454

Довідково:

Кафедра цивільної інженерії ІІНО КНУБА є випускаючою кафедрою, яка готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Вона є правонаступницею кафедри інженерних систем будівель і споруд, яка була заснована в 1993 році.
Очолює кафедру кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва і архітектури України, професор Зінич Петро Лукинович. Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – елітна і широко затребувана, як у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, так і муніципального управління всіх рівнів.

Розповідаючи про свій дуже цікавий шлях у професію (інтерв’ю дивіться за посиланням), Петро Лукинович порівнює фахівців, які навчаються за освітніми програмами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», з лікарями і наголошує, що вони є дуже затребуваними на ринку праці і їх професійна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві: «Це спеціалізація майбутнього, де реалізуються творчі задуми, креативність в архітектурно-будівельних проєктах та формується безпечне і комфортне середовище для діяльності людей. Представники цієї професії, наші випускники, турбуються про здоров’я людей, забезпечуючи їх чистою водою, повітрям, теплом…». 

Унікальність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає ще й у тому, що вона поєднує знання, необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику. Отримати ці знання і оволодіти необхідними професійними навичками можна в ІІНО КНУБА.

Тож запрошуємо на навчання!

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

Наприкінці минулого року відбулася он-лайн церемонія нагородження переможців VІІІ-го Міжнародного Молодіжного конкурсу архітектурних проектів на тему «Енергоефективні та швидкоспоруджувальні будинки житлового та рекреаційного призначення за технологією каркасного будівництва КНАУФ», що проходила в рамках Фестивалю Архітектури «ARCHIVISION-2021».

До участі в конкурсі були запрошені студенти будівельних та архітектурних ВНЗ та практикуючі архітектори.

Протягом всього року в межах конкурсної програми проходили лекції, семінари та ворк-шопи, участь у яких брав і ІІНО КУНУБА.

Дуже приємно, що студенти-архітектори ІІНО КНУБА стали активними учасниками конкурсу, а їх проекти були гідно оцінені авторитетним жюрі:  усі 5 проектів були представлені в 3 номінаціях та увійшли в фінал.

Один з проектів №03-3187 «Житловий квартал малоповерхової каркасної забудови (номінація: Швидкоспоруджувані енергоефективні каркасні будівлі житлового, рекреаційного та медичного призначення) отримав Спеціальний приз «KNAUF».

20220126 2

 

20220126 3

 20220126 7

20220126 4

Роботи наших студентів, що увійшли до фіналу конкурсу, можна перелянути за посиланням.

Маємо ще одну приємну новину за підсумками конкурсу.

За досягнення високого рівня підготовки студентів-учасників та керівництво проектами студентів конкурсу, а також за співпрацю та організацію заходу, активну участь у VIII Міжнародному архітектурному фестивалі-конкурсі ARCHIVISION-2021 та високі професійні здібності дипломом нагороджена завідувачка кафедри архітектурно-проєктної справи, кандидат архітектури, доцент Авдєєва Наталія Юріївна.

20220126 6

«Дуже рада за наших студентів, які гідно представили Інститут інноваційної освіти КНУБА на престижному міжнародному заході за участю архітекторів зі світовим іменем, - ділиться Наталія Юріївна. – Такий результат, беззаперечно, є свідченням високого рівня отримуваних знань і компетенцій нашими здобувачами освіти і, звичайно, говорить про їх відданість улюбленій професії, креативність, постійний творчий пошук і бажання змінювати світ на краще».

vis

mikr

ІІНО КНУБ вдячний організаторам  конкурсу Кнауф Гіпс Київ, ТОВ за отриману нашими викладачами та студентами можливість вдало співпрацювати, навчатися, перемагати.

Нагадаємо, викладачі та студенти ІІНО КНУБА вже були серед переможців в номінації «ARCHINTEGRATION» (1 місце) на VI Міжнародному Молодіжному Архітектурному Фестиваль-Конкурсі «ARCHIVISION 2019» 2 роки тому. Матеріали конкурсу та ворк-шопу тут:http://iino.knuba.edu.ua/novini/671-vi-mizhnarodnij-molodizhnij-arkhitekturnij-festival-konkurs-archivision-2019-sered-peremozhtsiv-v-nominatsiji-archintegration-vikladachi-ta-studenti-iino-knuba

Колектив високофахових викладачів-практиків кафедри архітектурно-проєктної справи ІІНО КНУБА вітає переможців та бажає їм творчого натхнення на нові професійні звершення.  А вступників 2022 року запрошуємо стати частиною нашої команди.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА