Концепція зеленого будівництва (ЗБ) виникла у 1970-х роках у відповідь на енергетичну кризу і зростаючу стурбованість населення щодо погіршення стану навколишнього середовища. Як ЗБ впроваджується в Україні та які перешкоди існують на цьому шляху, розповідає ідейний натхненник, керівник «Центру розвитку зеленого будівництва» на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА Тетяна Кривомаз. 

Пані, Тетяно, розкажіть, будь-ласка, які характерні особливості зеленого будівництва і чим воно відрізняється від традиційного.

Головна мета зеленого будівництва полягає у зниженні негативного впливу на навколишнє середовище на всіх етапах будівництва. У будівельній індустрії це досягається шляхом:

• зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів протягом усього життєвого циклу будівництва, включаючи вибір ділянки, проектування, безпосередньо будівництво, експлуатацію об’єктів, їх ремонт та реконструкцію, знесення, рециклізацію та утилізацію;

• мінімізації забруднення повітря, води та ґрунту з оптимальним використанням природних ресурсів;

• підвищення якості і комфортності будівель та інфраструктури;

• застосування інноваційних технологій. 

Розкажіть, які існують стандарти сертифікації зеленого будівництва у світі?

Флагманом зеленого будівництва є Велика Британія. Ще в 1921 р. там було створено науково-дослідний центр будівництва Building Research Establishment (BRE), а у 1990 р. розроблено першу систему сертифікації за стандартами зеленого будівництва – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Нині міжнародних систем сертифікації зеленого будівництва у світі вже нараховується більше десятка. BREEAM займає лідерські позиції, але також набувають усе більшого поширення американська система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) і німецька система DGNB (Deutsche Gesellschaftfür Nachhaltiges Bauen).

Зупиніться більш детально на Британських стандартах зеленого будівництва.

Британський BREEAM – провідний у світі метод, який забезпечує цілісну та науково обґрунтовану оцінку стійкості генеральних проектів, інфраструктури та будівель. BREEAM – це не одна схема, а «сім’я» взаємодоповнюючих стандартів, які охоплюють усі етапи життєвого циклу будівництва – від первинного генерального планування і проектування територій, будівництва, ремонту та експлуатації об’єктів до їх знесення та утилізації. Існують версії стандартів для кожного етапу життєвого циклу. BRE періодично оновлює стандарти BREEAM і запускає нові версії. Кожна версія супроводжується спеціальним технічним керівництвом, що визначає сферу застосування стандартів. Це перша незалежна та неупереджена міжнародна сертифікація, що успішно застосовується у 83 країнах світу і тільки в Європі охоплює 80% зелених будівель. Метод заохочує інновації у будівельному секторі, підвищує фінансові показники для інвесторів, орендаторів і власників.

Як міжнародна система BREEAM може покращити українські будівельні стандарти та які нюанси виникають, коли її синхронізують у відповідності з місцевими?

Система BREEAM оцінює будівельні проекти за 9 категоріями:

1) управління проектом;

2) здоров’я та безпека;

3) енергетична ефективність;

4) транспортна інфраструктура;

5) раціональне використання води;

6) будівельні матеріали з урахуванням вторинних;

7) поводження з відходами;

8) землекористування та екологія;

9) контроль забруднення. Кожна категорія містить низку критеріїв оцінки, яких загалом нараховується понад 200.

При цьому вагові коефіцієнти оцінки змінюються залежно від місцевих вимог. Стандарти BREEAM базуються на науковому підґрунті й адаптуються до національних будівельних стандартів і місцевих кліматичних умов. Застосування BREEAM сприяє покращенню та розвитку українських будівельних нормативів.

Чи потрібне ЗБ вітчизняній будівельній галузі?

Світові тенденції свідчать про зростання кількості зелених проектів будівництва, особливо у країнах, що розвиваються. Перші сертифіковані зелені будівлі вже є і в Україні, але поки що це переважно бізнес-споруди. На черзі об’єкти житлової нерухомості, адже зелене будівництво не тільки знижує навантаження на навколишнє середовище та підвищує енергоефективність, а й безпосередньо орієнтоване на якість та комфорт будівель, що позитивно впливає на здоров’я людей. Наприклад, показники індикаторів забруднення всередині приміщень можуть бути у 2-5 разів вищими, ніж зовні, а люди проводять понад 90% свого життя у будівлях. За оцінками ВОЗ, 12,7% смертей можна уникнути, якщо підвищити якість повітря у будівлях! У зелених будівлях якість повітря, режим освітлення, а також тепловий та акустичний комфорт знаходяться на високому рівні відповідно до кращих міжнародних стандартів. Зелене будівництво потрібне насамперед для людей. Але, крім того, все свідчить про те, що український будівельний сектор також готовий для стрімкого розвитку зеленого будівництва.

У чому переваги саме зелених споруд?

Нерухомість, яка будується за зеленими стандартами, є якісною, комфортною, економічно та енергетично ефективною, а її вплив на довкілля мінімальний. Сертифікована і незалежна оцінка відповідно до визнаних на світовому рівні стандартів, таких як BREEAM, надає надійний засіб контролю. Це, у свою чергу, підвищує рівень довіри і, як наслідок, збільшує цінність продуктів та послуг: високий рівень якості й екологічної ефективності для мешканців та користувачів, скорочення витрат у довгостроковій перспективі. ‡ Розкажіть, у чому практична користь ЗБ для українських інвесторів? Для інвесторів це насамперед економічні вигоди, зокрема оптимізація витрат у процесі проектування та будівництва, зниження експлуатаційних витрат та зростання ринкової вартості. При цьому мінімізуються ризики безпеки, прискорюються продажі та швидко повертаються інвестиції. Зелене будівництво створює сприятливі передумови для знаходження додаткових джерел фінансування. Найбільш впливові міжнародні компанії керуються екологічними принципами в усіх аспектах своєї діяльності і орендують або будують об’єкти виключно у відповідності до зелених стандартів.

Яку платформу ви створюєте для ефективного впровадження екологічного будівництва на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА ?

Все починається з освіти, тому насамперед ми підписали угоду з BRE Академією про впровадження на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА он-лайн навчання за програмою BREEAM Approved Graduate. Це підвищення кваліфікації у сфері будівництва, архітектури, міського планування та інжинірингу, що є практичним доповненням стандартних академічних програм будівельних університетів. Отже, вже зараз ми готуємо фахівців, які будуватимуть краще середовище для людей з урахуванням сучасних світових досягнень науки і практики. А загалом діяльність нашого «Центру розвитку зеленого будівництва» має науково-освітній характер, а за підтримки Національного експертно-будівельного альянсу створюється платформа для ефективного впровадження зеленого будівництва у всеукраїнському масштабі. Це платформа для взаємодії, інтелектуального спілкування та виконання проектів з адаптацією міжнародних стандартів зеленого будівництва до умов України. Ми застосовуємо конструктивні рішення щодо впровадження технологій ЗБ у співробітництві з органами влади, громадськістю, бізнесом, науковими установами та міжнародними організаціями. Разом ми збудуємо краще середовище для людей.

В ІІНО КНУБА успішно стартував новий навчальний рік. Студенти, які вступили до Інституту цього року, отримали студентські квитки, залікові книжки.

Розпочалися перші сесії, складено перші іспити і заліки.

Належна навчально-методична та матеріально-технічна база Інституту допомагає студентам у комфортних умовах і при зручному графіку отримувати максимум знань і навичок найвищого ґатунку, які допоможуть стати затребуваними спеціалістами на ринку праці, мати достойну базу для успішного кар’єрного зростання.

«Маємо необхідну кількість обладнаних комп’ютерами і мультимедійними засобами аудиторій для навчання. Студенти вже підтвердили, що мають достатній рівень базових знань і бажання оволодіти професією, яку вони обрали, здобути вищу освіту, без якої сьогодні складно бути конкурентоспроможним фахівцем. Як правило, наші вступники – люди, які вже мають професійний досвід і знають, чого вони хочуть від навчання. Вони цікаві і вимогливі. Ми у свою чергу зробимо все, щоб задовольнити їх бажання і щодо організації навчального процесу, і щодо рівня викладання, яке проводять найкращі в галузі фахівці-практики», - ділиться начальник навчального відділу Наталія Салоїд.

Своїми позитивними враженнями від перших семінарів ділиться і професор ІІО КНУБА, Голова Національного експертно-будівельного альянсу України, віце-президент АБУ, Віктор Лещинський, зокрема, наголошуючи на інтересі студентів до напрямку «Правова освіта».

71209939 407257030210687 140022883106684928 n

Доцент кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА, кандидат технічних наук Іван Перегінець акцентує на сучасному рівні освіти, яку здобувають студенти, адже Інститут, як провідний заклад вищої будівельної освіти України, бере активну участь у престижних Міжнародних конференціях, де відбувається обмін прогресивним досвідом, де представляються найсучасніші наробки і обговорюються різноманітні інноваційні погляди на розвиток сфери будівництва, на процес підготовки кадрів для галузі. Цей досвід активно впроваджується в навчальний процес, наближаючи його до європейського рівня.

Професорсько-викладацький склад та адміністрація Інституту і надалі докладатимуть всіх зусиль, щоб студенти ІІНО КНУБА вчилися в комфортних умовах, відчували душевну теплоту і турботу викладачів. У новому навчальному році ми допомагатимемо Вам у досягненні всіх ваших цілей!

rector

За результатами підрахунку голосів Головною виборчою комісією, за підсумками учорашнього голосування, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки, освіти Петро Мусійович Куліков отримує впевнену перемогу на виборах ректора Київського національного університету будівництва і архітектури (понад 87 % голосів).

Шановний Петре Мусійовичу!

Прийміть щирі й сердечні вітання від керівництва та усього колективу відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти КНУБА». Це очікувана й закономірна подія не тільки у Вашому особистому, професійному, творчому житті, але й новий етап поступу й зростання Університету, майбутнє якого передусім пов’язується з іменем першого керівника, його авторитетом, ідеями, конкретними справами.

За часів Вашого керівництва Університет став лідером вищої будівельної освіти у державі, авторитет якого ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися впродовж майже 90-літнього навчального досвіду і сучасних інноваційних проєктів.  

Сьогодні Ви, шановний Петре Мусійовичу, визнаний лідер усього університетського колективу – від студента до професора. У Вашому життєвому доробку вченого, керівника, педагога, людини – авторитет, визнання, професіоналізм, відповідальність, державницьке мислення, активна громадянська позиція, а також досвід і мудрість, що стає надійним гарантом Вашої подальшої успішності.

Бажаємо Вам міцного здоров’я та впевненого руху до реалізації усіх поставлених цілей. Нехай ніколи не вичерпується Ваша особиста людська принадність, доброта, відкритість, порядність, толерантність, прагнення прийти на допомогу. Нехай залишається незмінним Ваше найвище кредо – вірно служити Університету і його людям.

IMG 5e4b60945ead17e008bfa56ff02831b5 V

Менеджери (управителі) багатоквартирних будинків та голови правлінь ОСББ - це ті, для кого професійне навчання є важливим, а для управителів ще й обов'язковим. Адже згідно закону «Про житлово-комунальні послуги» послуги з управління багатоквартирним будинком повинні надавати кваліфіковані менеджери (управителі), які пройшли професійну атестацію.

Відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, ІІНО КНУБА проводить навчання за вказаним напрямом  та проводить атестацію з отриманням кваліфікаційного сертифікату.

Інтерес до навчання на курсах є свідченням того, що Інститут здійснює комплексний підхід до питання підготовки фахівців вказаного напрямку, адже питання їх затребуваності сьогодні стоїть у суспільстві дуже гостро.

Окрім того, в В ІІНО КНУБА проводяться безкоштовні семінари з актуальних питань ЖКГ, впровадження нових форм управління житлом та кращих проектів енергозбереження, які набирають все більшої популярності серед жителів та гостей столиці. Щовівторка провідні фахівці галузі, юристи, відомі експерти та науковці у конференц-залі Інституту збирають потужну аудиторію людей різного віку, фаху, яким цікаві інновації у галузі ЖКГ – технологічні та законодавчі, які прагнуть до прогресивних позитивних змін у питанні утримання житла і хочуть знати, з чого почати ці зміни та як зробити їх ефективними і законодавчо виваженими.

Нагадаємо також, що ІІНО КНУБА ефективно співпрацює з Громадською спілкою «Асоціація управителів житла». Так,  під час «круглого столу» за участю провідних фахівців, експертів, представників ЗМІ та громадських організацій  було підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між Київським національним університетом будівництва і архітектури в особі директора ВСП «Інститут інноваційної освіти» КНУБА Олександра Никитюка та Громадською спілкою «Асоціація управителів житла» в особі президента Василя Лімана.

Впровадження різноманітних форм роботи з аудиторією, яка зацікавлена в отриманні інформації з питань функціонування галузі ЖКГ, залучення провідних експертів, налагодження спілкування через електронні засоби, ЗМІ, соціальні мережі, - важливі складові освітнього процесу, який здійснюється в Інституті.

Детальніше про обов’язки Менеджера (управителя) житлового будинку (групи будинків)» та пропозиції від ІІНО КНУБА щодо навчання вказаної категорії фахівців дивіться тут.

Про навчання та сертифікацію фахівців з управління багатоквартирними будинками в   ІІНО КНУБА,  у програмі «Твій дім» Володимира Гуцула розповідає директор Інституту, професор Олександр Никитюк у відео.

Свій день народження святкує провідний фахівець сектору інформаційних технологій Сергій Котляр.

Шановний Сергію Миколайовичу!

Щиросердно бажаємо Вам міцного здоров’я, миру і благополуччя.

Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив!

Бажаємо, щоб і надалі Ваша праця була плідною та змістовною, розпочаті справи принесли вагомі результати, а успіхи йшли поряд з особистим щастям, злагодою та достатком. 

1300002372 w640 h640 buket tsvetov v

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА