Завершили навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/аndroid».  

Під час навчання слухачі вчаться розробляти комп’ютерні програми Java/android  та опановують наступні дисципліни: «Java і Java-технології», «СУБД, контент-провайдери і використання мережевих сервісів», «Використання AlarmManager  і AlarmClock » і інші.

Серед курсів підвищення кваліфікації, які пропонує своїм слухачам ІІНО, ці курси користуються особливою популярністю, адже комп’ютерні технології вже стали невід’ємною частиною сучасного життя. 

Слухачі залишили позитивні відгуки про рівень організації навчання. Адже воно було побудоване за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями, під керівництвом кваліфікованих викладачів-практиків. Це дало можливість не лише опанувати теоретичні знання, а й навчитися застосовувати їх на практиці, готуватися до самостійного вирішення професійних задач, практичного використання методів комп’ютерного моделювання на ЕОМ.

Вітаємо наших випускників та бажаємо вдалої реалізації цікавих проєктів!

IMG f9d9853672e85e06e707941e02e8fdb3 V

З 24 по 26 лютого в ІІНО КНУБА будуть проходити заняття у слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Вказані курси пропонуються представникам структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, головам об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та будинкових комітетів, громадським активістам у сфері ЖКХ з метою створення кадрового резерву управителів будинків.

Інтерес до навчання на курсах, які проводяться відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої Міністерством освіти і науки України, є свідченням того, що Інститут здійснює комплексний підхід до питання підготовки фахівців вказаного напрямку, адже питання їх затребуваності сьогодні стоїть у суспільстві дуже гостро.

Окрім того, в В ІІНО КНУБА проводяться безкоштовні семінари з актуальних питань ЖКГ, впровадження нових форм управління житлом та кращих проектів енергозбереження.

Впровадження різноманітних форм роботи з аудиторією, яка зацікавлена в отриманні інформації з питань функціонування галузі ЖКГ, залучення провідних експертів, налагодження спілкування через електронні засоби, ЗМІ, соціальні мережі, - важливі складові освітнього процесу, який здійснюється в Інституті.

181177

В ІІНО КНУБА відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми будівельної галузі України», приурочений 90-річчю Київського національного університету будівництва та архітектури. До участі у заході було запрошено викладачів, аспірантів, студентів, інших представників наукової спільноти, яким небайдуже, що сьогодні відбувається в будівельній галузі країни і яких новацій вона потребує, щоб стати реальним рушієм економіки всієї держави.

Члени Оргкомітету конференції наголошують на особливому інтересі до круглого столу – до його проведення активно долучились магістри навчального закладу, співробітники, подано велику кількість тез, які підготовлені на достатньому рівні, з високою насиченістю науковим матеріалом.

Так, у рамках круглого столу було представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок вчених щодо проблем економічного розвитку, циклічної динаміки соціально-економічних процесів, модернізації системи освіти, соціального розвитку суспільства, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами, моделювання бізнеспроцесів.

За матеріалами заходу підготовлено збірник КРУГЛИЙ СТІЛ «Актуальні проблеми будівельної галузі України»

17 лютого чергова група слухачів успішно закінчила навчання за напрямом «Тестувальник програмного забезпечення». Наразі це дуже перспективна сфера діяльності, що перебуває в стані розвитку. Тестувальники програмного забезпечення затребувані на ринку праці і мають гідну зарплату, можуть працювати як  в офісі, так і з дому. При бажанні тестувальник може перекваліфікуватися на програміста.

Усі слухачі залишились задоволені рівнем організації навчання та якістю знань і навичок, які отримали. Про це вони говорили під час вручення сертифікатів, залишили позитивні відгуки у соцмережах.

Бажаємо наснаги, творчого натхнення, досягнення нових амбіційних цілей та розвитку в новій професії.

IMG 301f058bca73531325154ab86676cf30 V

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси за різними напрямками навчання, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка.

Після закінчення слухачі отримують гарні перспективи працевлаштування, адже Інститут має всі можливості для якісного навчання у відповідності до найвищих освітніх стандартів – високопрофесійний викладацький склад, необхідна матеріальна база, сучасне комп’ютерне обладнання. Графік занять та іспитів максимально адаптований до потреб учасників навчального процесу.

Щороку кількість випускників навчальних закладів 2,3 рівнів акредитації, які висловлюють бажання продовжити навчання та здобути вищу освіту саме в ІІНО КНУБА, збільшується.

Розповісти про напрями і форми навчання, які пропонує Інститут, обговорити переваги здобуття вищої освіти саме тут та допомогти молодим людям зробити свій вибір,– такою була мета зустрічей, які співробітники відділу міжнародних зв’язків, профорієнтації та регіонального розвитку провели у Київському транспортно-економічному коледжі та у Київському транспортно-технологічному коледжі.

Знання та навички, які отримують студенти коледжів і технікумів, є особливо затребуваними на ринку праці. Але, якщо молода людина хочете розвиватися, розширювати свій кругозір і бути впевненою у завтрашньому дні, рухатися далі, займати керівні посади, потрібно задуматися про отримання вищого освітнього рівня.  Саме для таких людей – цілеспрямованих, амбітних, розумних щороку відкриває свої двері Інститут інноваційної освіти, який є відокремленим структурним підрозділом КНУБА. Головними напрямами його діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти. Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

«Молоді люди цікавилися переважно будівельними напрямками навчання, адже сьогодні це галузь, яка стрімко розвивається і потребує висококваліфікованих фахівців, - розповідає начальник відділу Людмила Казадаєва. – Спілкування було дуже цікавим і корисним для обох сторін. Адже наші потенційні студенти дізнаються про те, що ми можемо запропонувати для підвищення їх професійного рівня, а нам цікаво почути їх думку стосовно того, яким має бути навчання і щодо змісту, і щодо форми».

IMG 3dea1ede5ca647a51b0b38cdf2986b5b V

IMG f2cf6b88ee57100c97033cd95499d832 VНавчатися у ІІНО, який є структурним підрозділом провідного закладу вищої будівельної освіти країни – цікаво і престижно, а знання і навички, які тут можна отримати, допоможуть стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2020 РОЦІ

Сторінка 1 із 90

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА