• Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 
 • Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів 
 • Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Менеджер з логістики
 • Адміністративний менеджмент в системі охорони здоров’я 
 • Кадровий менеджмент
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів будівельного напряму І-ІІ рівня акредитації 
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів будівельного напряму ІІІ-ІV рівня акредитації
 • Персональний комп’ютер для інженера-будівельника
 • Створення та підтримка WEB-сайтів
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм Java/аndroid
 • Тестувальник з програного забезпечення
 • Основи академічного рисунку

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (044) 597-19-79

Студентка ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА»  групи ПУА-19-1 Каміла Ісмаїлова здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

Наукова  робота студентки на тему:  «Роль органів місцевого самоврядування у менеджменті охорони здоров’я» справила гарне враження на журі та зайняла почесне 3 місце. Науковий керівник роботи -  доктор економічних наук, професор Іннола Новикова.

novicova1

novicova2

Основними завданнями Конкурсу, який проводився у два тури (перший тур – у закладах вищої освіти, листопад 2020 р. – січень 2021 р.; другий тур – у базових закладах вищої освіти, лютий – квітень 2021 р.) було виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; розвиток науково-освітнього потенціалу молоді.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.20 р.        № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу» став Поліський національний університет.

Всього до 15 лютого 2021 року на конкурс було подано 180 студентських наукових робіт від 238 авторів із 72 закладів вищої освіти.

Кафедра економіки та менеджменту надіслала на конкурс 3 наукові роботи, наукові керівники – д.е.н., професор Новикова І.А., д.е.н., професор Бєлова А.І. та к.п.н., доцент Кубанов А.І.

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі було визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції авторів 58 студентських робіт із 54 закладів вищої освіти. 

Представлені на конкурс роботи відрізняються високим рівнем теоретичного обґрунтування досліджуваних проблем, інноваційними підходами до вирішення науково-прикладних задач, розробленими рекомендаціями та пропозиціями, які є впровадженими у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ та організацій, - зауважують організатори.

Пишаємося перемогою нашої студентки та бажаємо нових наукових здобутків!

В Одесі відбулася міжнародна конференція «Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering», де обговорювалися актуальні проблемні аспекти щодо охорони довкілля, раціонального природокористування, збалансованого розвитку територій, ефективного просторового управління ними, а також інноваційних підходів до вирішення подібних проблем. Міждисциплінарна тематика конференції дозволяє осмислити та проаналізувати набутий досвід, що, з урахуванням нинішніх реалій, сприятиме осучасненню, екоорієнтованості та поліпшенню подальших перспектив просторового розвитку територій на основі раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, а також зробить суттєвий внесок у справу збагачення концептуального потенціалу української економіки.

Свої наукові здобутки оприлюднили і співробітники ВСП «ІІНО КНУБА» – завідувач кафедри управління територіями Чудовська Вікторія Анатоліївна, головний бухгалтер фінансово-бухгалтерської частини (викладач кафедри економіки та менеджменту) Сотнікова Ірина Миколаївна, доцент кафедри економіки та менеджменту Сотніков Дмитро Анатолійович та в.о. проректора з наукової роботи КНУБА, професор кафедри управління територіями Шкуратов Олексій Іванович.

173957004 1861136207368243 7005778268785715148 n

Вікторія Анатоліївна виступила із доповіддю та обґрунтувала пропоновану вказаними співавторами методику оцінки екологічної ефективності просторової організації сільських територій, яка дозволяє державним органам, господарюючим суб'єктам та інвесторам приймати адекватні управлінські рішення, а також підвищувати ефективність використання земель сільгоспвиробниками. За матеріалами конференції буде опубліковано збірник праць, що індексується в базі даних Scopus.

https://www.youtube.com/watch?v=TOA-kyLiCBE

Продовжуємо цикл публікацій, побудованих на розповідях, роздумах, спогадах, оцінках та пропозиціях наших нинішніх студентів та випускників різних років. Тема: «Чому мій вибір – Інститут інноваційної освіти КНУБА?». Сподіваємося, що ці публікації будуть корисними для потенційних здобувачів вищої освіти, які ще не визначилися з вибором навчального закладу.

 Ксенія Дубова, студентка-магістр, гр. А-19-1 (М), 191 «Архітектура та містобудування», 

освітня програма: «Архітектура будівель та споруд».

dubovaa

«Загалом з КНУБА я знайома вже багато років, оскільки вчилася на факультеті містобудування (освітня програма: міське будівництво і господарство) з 2010 по 2015 рік. Після закінчення інституту працюю в науково-проектному інституті цивільного будівництва, на посаді інженера-проектувальника. З роками роботи вирішила далі розвиватися в сфері архітектури, бо вважаю, що для розробки містобудівної документації багато знань не буває. Про вибір інституту для отримання освіти довго не думала, без сумнівів обрала Відокремлений структурний підрозділ ІІНО КНУБА, оскільки знаю багатьох викладачів, які є справжніми фахівцями своєї справи. Ще більшим плюсом стала і форма навчання, яка узгоджується з моїм робочим графіком. Тепер, через майже два роки навчання, жодного разу не пошкодувала про свій вибір, враховуючи якісну освіту і доброзичливу атмосферу».

Програми вступних випробувань 2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

16 квітня 2021 року між ВСП «ІІНО КНУБА» та Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця підписано меморандум про співробітництво. Головною метою підписання цього документу є сприяння обізнаності студентів і випускників Національного медуніверситету щодо науково-освітянського потенціалу ІІНО КНУБА, який готує фахівців не лише архітектурно-будівельної галузі, а здійснює підготовку за спеціальностями «Економіка» та «Менеджмент». Випускники-медики отримали унікальну можливість опанувати ще однією галуззю знань, яка дозволить їм повніше реалізувати себе. Для майбутніх студентів передбачена можливість їх залучення до семінарів і конференцій, які будуть проводитись в Інституті; отримання навчально-методичної літератури для ефективної підготовки до вступу до Інституту; встановлення індивідуальних творчих контактів із студентами та викладачами Інституту в перспективних для них напрямках;  розміщення на веб-сайтах і в друкованих виданнях Інституту та КНУБА публікацій, досліджень, періодичних моніторингів, законнних копіпастів за тематикою «Економіка» та «Менеджмент» і багато іншого.

Сподіваємось, що підтримка студентів та випускників Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця в їх творчих прагненнях і підготовці до вступу в Інститут надасть нового поштовху як для розвитку них самих, так і для ВСП «ІІНО КНУБА».

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА