В Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури відбудеться іспит (у формі тестування) для проведення підсумкового контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Місце проведення іспиту: Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва, 03037, м. Київ, вул. Освіти 4, каб. 341.

Дата проведення іспиту: 16.07.2021 р.

Час проведення іспиту: 10 год. 00 хв.

Згідно із Вимогами до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, Інститут забезпечує відповідний технічний супровід – трансляцію у режимі онлайн на власному сайті та/або у YouTube.

Вступники, які успішно склали єдиний вступний іспит (ЄВІ), повинні зареєструвати електронний кабінет вступника, завантажити сканкопії необхідних документів.

З 15  до 23 липня  є  можливість подати електронні заяви та документи на вступ до Інституту інноваційної освіти КНУБА для здобуття  освітнього ступеня «Магістр».

Детальніше про Правила прийому до ВСП "ІІНО КНУБА",  Умови прийому на навчання, Програми вступних випробувань 2021,

Графіки фахових вступних випробувань та іншу корисну для вступника інформацію дивіться на сайті Інституту інноваційної освіти КНУБА.

5f2ab23ee5cd8172089466


Кафедра цивільної інженерії ІІНО КНУБА є випускаючою кафедрою, яка готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Вона є правонаступницею кафедри інженерних систем будівель і споруд, яка була заснована в 1993 році.
Очолює кафедру кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва і архітектури України, професор Зінич Петро Лукинович.

Розповідаючи про свій дуже цікавий шлях у професію (інтерв’ю дивіться за посиланням), Петро Лукинович порівнює фахівців, які навчаються за освітніми програмами спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», з лікарями і наголошує, що вони є дуже затребуваними на ринку праці і їх професійна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві: «Це спеціалізація майбутнього, де реалізуються творчі задуми, креативність в архітектурно-будівельних проєктах та формується безпечне і комфортне середовище для діяльності людей. Представники цієї професії, наші випускники, турбуються про здоров’я людей, забезпечуючи їх чистою водою, повітрям, теплом…». 

Унікальність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає ще й у тому, що вона поєднує знання, необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику. Отримати ці знання і оволодіти необхідними професійними навичками можна в ІІНО КНУБА.

«Ми дуже раді, що допомагаємо вирішувати надзвичайно важливу проблему для нашої молоді, яка навчається в закладах 2 рівня акредитації – коледжах, технікумах. Закінчивши ці навчальні заклади і отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший  спеціаліст», вони приймають важливе рішення продовжувати освіту. А наш навчальний заклад створює усі необхідні умови, щоб наші студенти, за необхідності, могли поєднувати навчання і роботу. Причому, ми ретельно опрацювали нові інтегровані навчальні плани і знайшли можливість без втрати якості освіти скоротити термін навчання для бакалаврів до 1 року і 10 місяців. Також впроваджуються прогресивні форми навчання, які поєднують заочну форму, дистанційну, що дає можливість студенту опрацьовувати новий матеріал під керівництвом викладачів, перебуваючи поза межами Інституту».

Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – елітна і широко затребувана, як у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, так і муніципального управління всіх рівнів.

Сфера професійної діяльності випускників включає
проєктування будівель та споруд; проектування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів; розробку дизайн-проєктів інтер'єрів приміщень; підготовку графічних креслень та розрахунків; координацію процесу розробки проєктної документації на всіх етапах; авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів.

Основне завдання фахівців зі спеціалізації «Міське будівництво і господарство» полягає в розробці містобудівних програм і проєктів, спрямованих на забезпечення і підтримку збалансованого стану міста та його систем в ході еволюційного розвитку.

Студенти спеціалізації „Будівництво та цивільна інженерія” набувають навичок раціонального проєктування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

У поєднанні із навчальним процесом на кафедрі цивільної інженерії проводиться науково-дослідна робота.
Професорсько-викладацький склад кафедри знаходиться у тісній взаємодії зі спорідненими кафедрами КНУБА (теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення). Результати наукових досліджень доповідаються на університетських, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у наукових статтях та монографіях, наукових журналах та науково-технічних збірниках.
Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу співпадає з напрямом підготовки фахівців для економіки України.

Приєднуйтесь до нашої команди!

s

79888057 1429133227235212 2682679338070966272 o

Фото з архіву інституту

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

Передусім, це дуже цікаво! Це перспективно! Це прибутково! Це престижно! Це ознака фаховості спеціаліста! Це просто потрібно! Тому це та кваліфікація, яку обов’язково слід отримати!

geo2

Завідувачка кафедри управління територіями, кандидат економічних наук Вікторія Чудовська зазначає, що сьогодні, за умови постійних трансформацій у законодавчій площині сфери землекористування, професії землевпорядника та геодезиста є вкрай затребуваними та необхідними. Сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти є тими фахівцями, які формують базис земельних відносин у нашій країні. Без них не може відбутися жодна земельна угода, адже все починається із визначення фактичного місця розташування земельної ділянки, розробки, упорядкування та узгодження землевпорядної документації, відображення картографічних даних по цій ділянці і т.д. аж до можливості користування нею на законних підставах. Сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти виступають основою, першою сходинкою у функціонуванні ефективного ринку землі, який започатковується зараз в Україні.

Саме формування земельного ринку та необхідність його подальшого розвитку спонукатиме не лише державотворців, а й приватних підприємців, фірм, організацій різних організаційно-правових форм брати на роботу інженерів-землевпорядників й інженерів-геодезистів та всіляко їх заохочувати! Адже справжній дипломований фахівець завжди буде затребуваним на ринку праці.

geo3

geo4

Аргументованість даного твердження засвідчують випускники кафедри управління територіями ВСП «ІІНО КНУБА», які займають посади у відділах та управліннях Держгеокадастру, в територіальних органах земельних ресурсів, агентствах з оцінки землі та нерухомості, підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних копалин, транспорту, відділах архітектури та містобудування тощо.

Також беззаперечною перевагою здобуття вищої освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є можливість створення власного бізнесу у сфері землевпорядкування. Підтвердженням цьому є велика кількість наших випускників, які зараз працюють самі на себе, постійно розвиваючись, вдосконалюючись та отримуючи значні прибутки від своєї підприємницької діяльності. Тож спектр використання здобутої у нас вищої освіти дуже широкий та різноплановий.

Навіть просто здобуття вищої освіти за цією спеціальністю (за умови, якщо ви не плануєте працювати за фахом) є, на думку завідувачки кафедрою, вкрай потрібним. Адже кожен у своєму житті хоч раз стикається із необхідністю вирішення земельних питань чи питань нерухомості, у процесі чого здобуті знання обов’язково знадобляться, допоможуть та зекономлять ваш бюджет, оскільки не доведеться залучати додаткових фахівців.

Усі ці чинники є беззаперечно об’єктивними підставами для здобуття вищої освіти саме за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»!

Чому здобуття вищої освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» має відбуватися саме у ВСП «ІІНО КНУБА»?

«Навчаючись на кафедрі управління територіями ВСП «ІІНО КНУБА», Ви зможете отримати максимум знань за мінімуму витраченого часу і це все при найменших фінансових затратах! Адже ми йдемо назустріч кожному студенту. В Інституті можна здобувати вищу освіту не лише на заочній формі навчання, а й у дистанційному форматі. Весь науково-викладацький склад кафедри управління територіями постійно підвищує свій науково-кваліфікаційний рівень. Наша кафедра щорічно організовує конференції, тематики яких для наукової спільноти є нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід, що, з урахуванням сучасних реалій реформування системи містобудування та землевпорядкування, дозволяє науково обґрунтовувати перспективи просторового розвитку територій, здійснювати гідний внесок у справу збагачення концептуального потенціалу вітчизняної економіки.

Тому, дорогі вступники, ми будемо раді вітати Вас у нашому закладі вищої освіти!», - резюмує Вікторія Чудовська.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА