Запрошуємо прийняти участь у щорічній конференції користувачів Esri в Україні!

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ».

ІІНО КНУБА долучився до Міжнародного Проекту Tempus-Netceng “” (“Нова модель третього циклу в області інженерної освіти відповідно до Болонського процесу”) (2014-2017)  Метою проекту є введення в цільових університетах пілотних програм з аспірантури (докторантури) в галузі інженерії відповідно до Болонського процесу. 

 Завданнями проекту є наступне:
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА