Викладачі кафедри Управління територіями Інституту інноваційної освіти КНУБА взяли участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», яка відбулась14 березня в Національному авіаційному університеті.

Виступи колег-землевпорядників та геодезистів, представників Держгеокадастру України, НДІ геодезії і картографії, Офісу ефективного регулювання, компаній «ECOMM Co»,«Кайлас А», «Drone.UA»,«ГЕОНІКС», «ШЕЛС», «Stonex», «ЕЛНАВ», «Hi-Target», «Систем Солюшнс» мали активне обговорення та дискусії щодо розуміння сучасних технологій.

В рамках конференції відбулась виставка та майстер-класи по використанню навігаційно-геодезичного обладнання, безпілотних літальних апаратів та програмного забезпечення для проведення земельно-кадастрових робіт.

В ході роботи виставки викладачі кафедри Управління територіями ІІНО КНУБА мали можливість ознайомитись з функціями та можливостями сучасних геодезичних приладів та БПЛА, спробувати їх в роботі та отримати відповіді на запитання щодо їх застосування.

Завідувач кафедри Третяк Роман наголосив на активному процесі впровадження в освітній процес в ІІНО інноваційних технологій та акцентував на важливості оцінки якості нових приладів, які були представлені на виставці.

В ході низки зустрічей також було обговорено можливості налагодження взаємовигідної співпраці за різними напрямками діяльності ІІНО КНУБА з компаніями «КМС» (Trimble), «Навігаційний геодезичний центр» (Leica), «Систем Солюшнс», «Stonex», «Hi-Target», «elNAV», «Drone.UA», «Кайлас А».

IMG E4613

IMG E4604

IMG 4630

IMG 4629

IMG 4627

IMG 4627

IMG 4589

IMG 4608

Ти випускник коледжу та не знаєш, яку спеціальність обрати для продовження навчання? Ти маєш освіту бакалавра та хочеш отримати ступень магістра? Ти бажаєш змінити профіль навчання? Тоді тобі до нас. Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури пропонує навчання за освітнім рівнем бакалавр та магістр за напрямами економіка та бізнес.

Про актуальність сучасної економічної освіти, особливості економічних спеціальностей та перспективні напрямки навчання для тих, хто цікавиться системою управління і готовий реалізувати себе як управлінець чи адміністратор, говоримо з доктором економічних наук, доцентом, завідувачем кафедри економіки та менеджменту Іннолою Новиковою.

 

Інноло Вікторовно, сьогодні можна почути думку про те, що на українському ринку праці забагато економістів. Але інтерес у абітурієнтів до економічних напрямків освіти не зменшується.

 

Економічна освіта традиційно є однією з найбажаніших серед абітурієнтів, Адже сучасна економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої неможливий розвиток будь-якого суспільства, його поступальний рух уперед. Тож що б не говорили про надмірну кількість економістів, без сумніву, цінність якісних економічних знань завжди і скрізь була і буде високою. Класична економічна освіта є однією з тих цінностей, які залишаються з людиною назавжди. І по справжньому набути цю цінність можна на кафедрі економіки та менеджменту Інституту інноваційної освіти КНУБА.

 

Економічна освіта – це не лише знання та практичні вміння. Це ще й специфічний світогляд, який формується потужною науковою школою, яка є у ІІНО.

 

Так. А ще - це простір можливостей для кожного. Спектр економічних спеціальностей дійсно дуже широкий, адже в економіці найрізноманітніші люди можуть знайти заняття до душі. Тому кафедра економіки та менеджменту готує фахівців з економіки різного профілю. Традиції класичної університетської освіти, поєднуючись з інноваційними технологіями та інтегруючись у міжнародну систему освіти, дають змогу нашим випускникам бути популярними на українському та світовому ринку праці.

Ми маємо потужну команду викладачів високого класу, які є не лише науковцями, а й висококваліфікованими практиками. На кафедрі працюють 17 викладачів, з них 4 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент.

 

Розкажіть про особливості економічних спеціальностей, щоб абітурієнти могли оцінити, наскільки вони готові до навчання.

 

Економічні спеціальності мають спільні риси і відмінності. Переважно, ці характеристики стосуються вимог до підготовки і особливостей мислення людини. Володіння математичними знаннями забезпечує вміння вибудовувати моделі економічних процесів і здійснювати складні математичні розрахунки. Іноземна мова для економіста (а краще – не одна) – це перепустка в найсучасніші напрями прикладної економіки! Багато фахівців говорять про те, що, не знаючи англійської мови, неможливо бути економістом, тому що більшість понять і концепцій економіки склалися в англомовних країнах. Друга іноземна мова (німецька або французька) відкриває починаючому економісту двері в престижні іноземні ВНЗ, які все частіше співпрацюють з українськими навчальними закладами та пропонують студентам стажування за кордоном. Будь-який фахівець у галузі економіки повинен мати добре розвинене уміння аналізувати, знаходити різні шляхи вирішення однієї і тієї ж задачі, не цуратися програмування.

Умовно всі економічні спеціальності з точки зору психологічного портрета фахівця можна розділити на кілька груп. Кожна з груп висуває особливі вимоги до природи людини (темпів працездатності та перемикання уваги) і її інтересів.

По-перше, найтрадиційніше розуміння професії «економіст» – це давно сформовані спеціальності, наприклад  економіст широкого профілю. По-друге, традиційно економіка була сферою наукових досліджень. Такі спеціальності, як «Публічне управління та адміністрування» – дуже перспективні напрямки для тих, хто цікавиться системою управління і хотів би спробувати себе в формування управлінських підходів до оцінки економічних явищ. По-третє, існує ціла група економічних спеціальностей, тісно пов’язаних з управлінням в цілому – напрям  «Менеджмент». Так або інакше вони пов’язані з функціями управління виробничими та торговельними процесами, впливом на працівників, вдосконаленням економічного механізму функціонування підприємств, управлінням проектами тощо. По-четверте, економічна діяльність пов’язана з комерцією. Уміння продавати передбачає не лише комунікативні навички, а й наявність хороших економічних знань. Торгівля – основа мікроекономіки. Комерційна «жилка» проявляється в тому, що людина знаходить несподівані шляхи заробітку. Багато сучасних комерсантів мають економічну освіту або намагаються її отримати. Комерсант є потроху і фінансовим менеджером, і маркетологом, і бухгалтером, саме цьому готують  фахівців з «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Де проходять практику Ваші студенти?

 

Навіть відмінні теоретичні знання не гарантують випускникам можливості легко адаптуватися до практичної роботи. Тому програмами передбачена навчальна та виробнича практика як у державних закладах, так і на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах, відомих фірмах, банках. На замовлення низки організацій на кафедрі активно займаються науково-практичною роботою з бізнес-планування, консалтингу, маркетингових досліджень, електронного бізнесу, проектного менеджменту, економічного програмування.

Така взаємодія з реальним сектором економіки дозволяє ще задовго до закінчення інституту налагодити контакт та знайти місце працевлаштування, яке найбільше відповідає характеру та здібностям випускника. Якісно підготовленому економісту не складно влаштуватись, але ми ставимо перед собою більш складну задачу – допомогти нашим випускникам знайти цікаву та високооплачувану роботу саме за своєю спеціальністю.

І ще одна важливо особливість навчання в ІІНО КНУБА. Навчальні програми, графіки занять і сесій тут максимально адаптовані до потреб кожного студента, адже багато із них суміщають роботу і навчання. Вони мають гнучкий графік занять та сесій за скороченими термінами. Також мають можливість обрати оптимальну для себе форму навчання – денну, заочну, дистанційну, змішану.

Тож запрошуємо до ІІНО КНУБА!

На запрошення керівництва, викладачів та студентів  Миколаївського будівельного коледжу КНУБА директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, професор Олександр Никитюк, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків, дистанційної освіти, професор Олеся Линовицька, керівник навчального відділу Наталя Солоїд, завідуючі кафедрами: доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Іннола Новикова, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро Прусов, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної інженерії Петро Зінич, кандидат економічних наук, економіст-землевпорядник, оцінювач земельних ділянок, завідувач кафедри управління територіями Роман Третяк  12 березня приїхали у Миколаїв, щоб зустрітися з колективом навчального закладу.

Сьогодні коледж, який є структурним підрозділом КНУБА, здійснює підготовку бакалаврів  і молодших спеціалістів за напрямами «Будівництво і архітектура», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка». На денному і заочному відділеннях коледжу займаються 790 студентів. Випускники навчального закладу  можуть продовжити навчання за скороченими термінами як на відповідних факультетах Київського національного університету будівництва і архітектури, так і у інших закладах вищої освіти України ІІІ і IV рівнів акредитації.

Зацікавленість у продовженні навчання саме в ІІНО дуже велика, що було підтверджено і під час зустрічі керівництва, викладачів та студентів з адміністрацією Інституту.

Керівник навчального відділу Наталя Солоїд розповіла про особливості організації навчального процесу в Інституті, який максимально адаптований до потреб студентів, котрі, як правило, суміщають роботу за спеціальністю і навчання. Вони мають гнучкий графік занять та сесій за скороченими термінами. Також мають можливість обрати оптимальну для себе форму навчання – денну, заочну, дистанційну, змішану.

Суттєвою перевагою є і той факт, що студенти можуть продовжувати навчання у стінах рідного коледжу, а спілкування з викладачами Інституту відбувається у зручний для них час та спосіб.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків, дистанційної освіти, професор Олеся Линовицька розповіла про розширення можливостей Інституту щодо розвитку міжнародної освіти, зокрема, зупинилася на питанні стажування студентів і викладачів в освітніх закладах інших країн, залучення викладачів із зарубіжжя до викладання в інституті. Йшлося також про впровадження в Інституті інноваційних методів навчання.

Про переваги навчання на своїх кафедрах розповіли доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Іннола Новикова, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро Прусов, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної інженерії Петро Зінич, кандидат економічних наук, економіст-землевпорядник, оцінювач земельних ділянок, завідувач кафедри управління територіями Роман Третяк

Студенти мали можливість поставити свої запитання представникам Інституту, які стосувалися спеціальностей, термінів навчання, його вартості.

Директор коледжу кандидат технічних наук, член кореспондент Академії будівництва України  Георгій Григорович Бондаренко висловив зацікавленість у розширенні співпраці з ІІНО та наголосив на тому, що студенти коледжу, які продовжують освіту в ІІНО, стають висококваліфікованими спеціалістами, які є затребуваними на ринку праці.

23 випускникам коледжу, які вже зробили свій вибір і продовжили навчання саме в ІІНО КНУБА, сьогодні були вручені дипломи магістрів, чотирьом – з відзнакою.

«ІІНО КНУБА  є  інноваційним закладом вищої освіти не лише за назвою, і прогресивні зміни, які ми ініціювали і вже впроваджуємо у навчальний процес, роблять його ще привабливішим для абітурієнтів, зокрема, випускників коледжів, що є структурними підрозділами КНУБА. Наразі на запрошення адміністрації та студентів ми вже відвідали коледжі у Вінниці, Житомирі, сьогодні – у Миколаєві. Мали дуже цікаві зустрічі з викладачами та студентами, окреслили завдання, над якими будемо спільно працювати. Такі зустрічі є дуже корисними як для студентів, які стоять перед вибором, де продовжити свою освіту, так і для нас, адміністрації. Адже ми не лише презентуємо себе, як інноваційний заклад вищої освіти з великими можливостями і перевагами, а й дізнаємося про запити і побажання наших майбутніх студентів. Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Інституту, можливість отримувати вищу освіту чи навіть паралельно дві вищі освіти, поєднуючи навчання з роботою по спеціальності, форма навчання за вибором студента з врахуванням усіх його можливостей чи обмежень. – це ті аргументи на користь нашого Інституту, які студенти сприймають і кількість наших абітурієнтів, у тому числі із Миколаєва, щороку зростає», - наголосив за підсумками зустрічі директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, професор Олександр Никитюк.

n3

m2

12

18

n2

n4

n5

n1

На адресу директора ІІНО КНУБА професора Олександра Никитюка надійшли подяки доктору економічних наук, доценту, завідувачу кафедри економіки та менеджменту Іннолі Новиковій за високий професіоналізм при проведенні наукової експертизи за 1 етапом дослідження науково-дослідної роботи «Економетрична модель формування інтелектуального капіталу: кадрове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в системі вищої освіти», яка виконується на замовлення Міністерства освіти і науки України, – від директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету професора С.В.Філиппової та від голови правління ОСББ «Аркадіївський»  К.О.Танащук – за методичну підтримку в розробці керівних нормативних документів ОСББ.

ark

bizn

Іннола Новикова є завідувачем кафедри економіки та менеджменту ІІНО КНУБА. У 1994 році закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник 6 кандидатів економічних наук, була опонентом більше 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

ІІНО КНУБА – один із небагатьох навчальних закладів в Україні, який на кафедрі, котру очолює Іннола Новикова, готує менеджерів та економістів для будівельної галузі.

Шановний Ярославе Анатолійовичу!

Прийміть наші щиросердні вітання.

Глибоко поважаємо Вас, як талановитого вченого, педагога, мудру, порядну і доброзичливу людину.

Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, наснаги, вдячних та зацікавлених у поглибленні своїх знань студентів та щирих колег. 

Бажаємо завжди залишатися творчим, енергійним та успішним.

buket cvetov

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА