Новини та події

Наукова робота кафедри

 

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у монографіях та наукових статтях науково-технічних збірників.
Професорсько-викладацький склад кафедри проводить навчальний процес у поєднанні з науково-дослідною роботою. На сучасному етапі триває науково-дослідна робота над вдосконаленням навчальних програм, створенням методичних комплексів навчальних дисциплін, навчальних посібників і конспектів лекцій, впровадженням в освітянський процес інформаційних і мультимедійних технологій, підготовкою навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану за спеціальністю «Архітектура і містобудування».

Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступними напрямками:

  • архітектурна типологія громадських будинків і споруд;
  • дослідження планування територій населених пунктів;
  • реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі.
uken

339 tpp

kurs banner 1

kurs banner 2

kurs banner 3

kurs banner 1.1

kurs banner 1.3
Facebook

© Інститут інноваційної освіти КНУБА