Склад кафедри


image

Завідувач кафедри
Зінич Петро Лукинович
 

Kанд.техн.наук, професор кафедри, доцент, завідувач
кафедрою;

 

Народився 20 липня 1957 р. в с. Ольшаниця Київської області. У 1974 р. занінчив Ольшаницьку середню школу з золотою медаллю. З 1974 по 1979 рр навчався на санітарно-технічному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту (нині Київський національний університет будівництва і архітектури) за фахом «Теплогазопостачання і вентиляція», який закінчив з відзнакою. Трудову діяльність розпочав стажистом-дослідником науково-дослідного сектору КІБІ. З 1980 р. — аспірант КІБІ за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція», молодший науковий співробітник, асистент кафедри. У 1989 р. захистив дисертацію «Вентиляция механических выбивних решеток литейных цехов» і у 1990 р. здобув вчений ступінь кандидата технічних наук.

Трудова діяльність Петра Лукиновича пов'язана з Київським інженерно-будівельним інститутом. Працював доцентом кафедри теплогазопостачання і вентиляції, протягом 14 років обіймав посаду заступника декана санітарно-технічного факультету КІБІ. З 2007 р. обіймав посади доцента кафедри інженерних систем будівель і споруд, заступника директора з навчальної роботи, а також завідувача кафедри інженерних систем будівель і споруд Інституту післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Нині очолює кафедру цивільної інженерії Інституту інноваційної освіти КНУБА. Петро Лукинович також є секретарем вченої ради, заступником голів приймальної та державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів та прийому державних екзаменів.

За час роботи в університеті був членом вченої ради університету, куратором з впровадження засад Болонської хартії в навчальний процес, представляв інтереси України на Міжнародній конференції з питань Болонської системи навчального процесу в Словенії та обстоював інтереси університету на вітчизняних науково-практичних конференціях.

Наукова діяльність Петра Лукиновича пов'язана з розробкою та удосконаленням інженерних систем формування мікроклімату у приміщеннях житлових, громадських та промислових споруд. Сфера наукових інтересів охоплює розробку та реалізацію заходів по зниженню забруднення атмосфери технологічними та вентиляційними викидами, енергозбереження в системах цивільної інженерії.

Професор П. Л. Зінич піклується про майбутніх науковців та займається науковим керівництвом аспірантів. За період трудової діяльності опубліковано понад 90 наукових та науково-методичних праць. Три посібники з грифом МОН України, підручник «Санітарно-технічне обладнання будинків» (2007), та конспект лекцій з дисципліни «Вентиляція» (2001) є цінними матеріалами для майбутніх інженерів, адже вони засновані на багаторічному досвіді та професійних компетенціях Петра Лукиновича.

За час науково-освітньої діяльності нагороджений подякою Київського міського голови (20050), подякою Міністерства освіти і науки України (2021) за високий професіоналізм, наполегливість та ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків.

Колектив кафедри:
1. Зінич Петро Лукинович,
канд.техн.наук, професор, завідувач
кафедрою;
2. Булгаков Валерій Андрійович,
канд.політ.наук, доцент;
3. Василенко Леся Олексіївна,
канд.техн.наук, доцент;
4. 
Девтеров Ілля Володимирович
докт.філ.наук, доцент;
5. Гламаздін Павло Михайлович
доцент;
6. Журавська Наталія Євгеніївна,
канд.техн.наук, доцент;
7. Клімова Ірина Володимирівна,
канд.техн.наук, доцент;
8. Кольчик Юлія Миколаївна,
канд.техн.наук, доцент;
9.Коновалюк Вікторія Анатоліївна
канд.техн.наук, доцент;
10. Кравчук Андрій Михайлович,
докт.техн.наук, професор;
11. Приймак Олександр Вікторович,
докт.техн.наук, професор;
12. Рибачов Сергій Григорович, 
канд.техн.наук, викладач, вчений секретар;
13. Швачко Наталія Анатоліївна,
канд.техн.наук, доцент;


© Інститут інноваційної освіти КНУБА