Склад кафедри


На кафедрі цивільної інженерії працює 31 викладач, із них 8 докторів наук, професорів, 21 кандидатів наук, доцентів і 2 викладачі.

 

Завідувач кафедри
Зінич Петро Лукинович
 

Kанд.техн.наук, професор кафедри, доцент, завідувач
кафедрою;

 

Закінчив в 1997 році Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність – теплогазопостачання і вентиляція. За фахом – інженер-будівельник, кандидат технічних наук з 1989 року, доцент з 1993 року. Академія будівництва України 28 жовтня 2008 року обрала дійсним членом Академії будівництва України по відділенню «Міське будівництво».

З 1974 року по теперішній час працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури стажером-дослідником, асистентом і доцентом кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБА, заступником декана санітарно-технічного факультету КНУБА понад 15 років, доцентом кафедри інженерних систем будівель і споруд, заступником директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної освіти КНУБА, завідувачем кафедри цивільної інженерії Інституту інноваційної освіти КНУБА. Загальний стаж роботи в сфері освіти понад 40 років. Має понад 80 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 2 підручники, 3 учбових посібники з грифом МОН України.

Колектив кафедри:
1. Зінич Петро Лукинович,
канд.техн.наук, професор, завідувач
кафедрою;
2. Булгаков Валерій Андрійович,
канд.політ.наук, доцент;
3. Василенко Леся Олексіївна,
канд.техн.наук, доцент;
4. Василенко Олексій Анатолійович,
канд.техн.наук, професор;
5. Гламаздін Павло Михайлович
доцент;

6. Журавська Наталія Євгеніївна,
канд.техн.наук, доцент;
7. Клімова Ірина Володимирівна,
канд.техн.наук, доцент;
8. Кольчик Юлія Миколаївна,
канд.техн.наук, доцент;
9. Кравчук Андрій Михайлович,
докт.техн.наук, професор;
11. Приймак Олександр Вікторович,
докт.техн.наук, професор;
12. Предун Костянтин Миронович,
канд.техн.наук, доцент;
13. Рибачов Сергій Григорович, 
викладач,вчений секретар;
14. Швачко Наталія Анатоліївна,
канд.техн.наук, доцент;


uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА