Науковий ступінь: Доктор економічних наук (2017 р.). Вчене звання: Старший науковий співробітник (2012 р.). Має більше 120 наукових праць, в тому числі 7 монографій. Під його керівництвом захистили дисертації 3 кандидати економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Є заступником головного редактора науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування». З 2018 року є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
SSkuratov
Олексій Шкуратов про міждисциплінарний аспект підготовки фахівців напрямку «Геодезія та землеустрій»: «Землеустрій – це, перш за все, реалізація соціально-економічних, екологічних заходів. Саме тому на кафедрі управління територіями ІІНО КНУБА формується команда спеціалістів з різних спеціальностей – економісти,екологи, інженери, кандидати, доктори технічних наук. Маємо амбітні плани щодо розширення спеціальностей в сфері економіки, природокористування, екології» ВІДЕО
 

3 квітня завідувач кафедри управління територіями ВСП «ІІНО КНУБА» Олексій Шкуратов взяв участь у черговому засіданні експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.

На засіданні розглядились дисертації та атестаційні справи здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук з різних наукових спеціальностей, про що були зроблені відповідні висновки і пропозиції для Атестаційної колегії МОН України.

Завідувач кафедри цивільної інженерії ІІНО КНУБА, кандидат технічних наук, професор Петро Зінич взяв участь у семінарі з актуальних питань проектування, експертизи проектно-кошторисної документації та будівництва, який відбувся у приміщенні Житомирської ОДА. Організатором семінару стала Академія будівництва України (АБУ) у партнерстві з облдержадміністрацією.

Учасники заходу - архітектори ОТГ, представники проектних та експертних організацій.

10 лекторів, серед яких і представник ІІНО КНУБА Петро Зінич, виступили з доповідями по 10 різних напрямках, зокрема:

  • ДБН 2:2:402018 “Інклюзивність будівель та споруд”
  • Питання сертифікації управлінців багатоквартирних ЖБ (доповідач - Петро Зінич).
  • Будівельна судова експертиза та інструментальне обстеження будівель
  • Актуальні загрози та ризики у системі безпеки будівельної сфери
  • Проблема з довговічністю доріг та проблеми дорожнього руху
  • Проблематика виконання пам’яткоохоронних обмежень в містобудівних обстеженнях
  • Питання узаконення самочинного будівництва в Україні
  • Енергоефективність в будівництві ЖК та виробничій сферах
  • Інновації в малоповерховому будівництві житлових та інфраструктурних об’єктів.

На зустрічі обговорювалось таке актуальне питання, як необхідна нині обов’язкова сертифікація спеціалістів з управління багатоквартирних ЖБ. За словами Петра Зінича, в рамках загальнодержавної програми, яка реалізовується Академією, передбачена підготовка фахівців з управління багатоквартирних ЖБ. Після проходження навчання (72 год. модулями теорія та практика) та здачі екзамену, спеціаліст отримує сертифікат державного зразка з правом праці за ним протягом 3-х років. Навчання відбуватиметься як у самому інституті, так і дистанційно. І саме наш навчальний заклад – ІІНОКНУБА, який спеціалізується на підготовці та перепідготовці кадрів для будівельної та житлово-комунальної сфери, ЄДИНИЙ, ЯКИЙ МАЄ ПРАВО ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ ЩОДО ВИДАЧІ СЕРИФІКАТІВ МЕНЕДЖЕРАМ (УПРАВИТЕЛЯМ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ГРУПИ БУДИНКІВ).

Під час семінару його учасники окремо зупинилися на нових ДБН 2:2:40-2018 “Інклюзивність будівель та споруд”, який починає діяти в Україні з 1 квітня.

sem 1

sem

З 11 лютого по 12 березня у ВСП «ІІНО КНУБА» проходив конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, який був оголошений у виданні «Освіта» № 6 та на сайті Інституту.

На конкурс подали матеріали 9 чоловік, - повідомив вчений Вченої ради секретар Петро Зінич.

29 березня під час засідання Вченої ради ІІНО КНКУБА, яке відбулося під головування директора ІІНО КНУБА, професора Олександра Никитюка, було проведено таємне голосування, за підсумками якого за конкурсом обрано на вакантні посади наступних науково-педагогічних працівників:

Кафедра управління територіями.

МОКЛЯЧУК Лідія Іванівна – працює на посаді професора на 0,25 ставки за сумісництвом. Доктор біологічних наук, професор.

Кафедра цивільної інженерії.

ТУГАЙ Ярослав Анатолійович – працює на посаді доцента на 1 ставку. Основний працівник. Кандидат технічних наук, доцент.

БУЛГАКОВ Валерій Андрійович – працює на 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Кандидат політичних наук, доцент.

ШВАЧКО Наталія Анатоліївна – працює на 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Кандидат технічних наук, доцент.

РИБАЧРВ Сергій Григорович – працює на 0,5 ставки викладача за сумісництвом.

Кафедра економіки та менеджменту.

НЕЖИВЕНКО Алла Петрівна – працює на посаді доцента на 1 ставку. Кандидат економічних наук.

Кафедра архітектурно-проектної справи.

БІБЕР Світлана Гаврилівна – 1 ставка старшого викладача (основний).

Кафедра будівництва та інформаційних технологій.

БИВАЛІНА Марія В’ячеславівна – доцент 0,5 ставки (сумісник). Кандидат технічних наук, доцент.

КОСА Тетяна Григорівна – старший викладач на 0,5 ставки (сумісник). Кандидат педагогічний наук.

ВІДЕО

vcena1

vc 11

vc 22

Під час засідання Вченої Ради ІІНО КНУБА, яке відбулося 29 березня, було прийнято рішення про внесення змін до складу Вченої ради.

Так, у зв’язку зі звільненням було виключено зі складу  Вченої Ради Романа Третяка та Катерину Зоренко.

Одноголосно прийнято рішення про включення до складу Вченої ради завідуючого кафедрою управління територіями Олексія Шкуратова. Також до складу Вченої ради Інституту ввели голову профспілкового комітету Інституту Людмилу Казадаєву.

Довідково. Вчена рада ВСП «ІІНО КНУБА» є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при вирішенні основних питань ІІНО КНУБА, діє згідно Положення «Про Вчену раду ВСП «ІІНО КНУБА», затвердженого Наказом ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного Університету будівництва та архітектури» № 04-03/14 від 07.03.2017 р. Головою Вченої ради є директор ІІН КНУБА, професор Олександр Никитюк. Секретар Вченої ради, керівник кафедри цивільної інженерії, професор Петро Зінич.

https://youtu.be/ZCXFnYdgXbQ

 

vcena1

vcena 2

vcena 3

vcena 4

vcena 5

vcena 6

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА