Наукова робота кафедри

 Науково-дослідна робота кафедри тісно пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у монографіях та наукових статтях науково-технічних збірників.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить навчальний процес у поєднанні з науково-дослідною роботою. На сучасному етапі триває науково-дослідна робота над вдосконаленням навчальних програм, створенням методичних комплексів навчальних дисциплін, навчальних посібників і конспектів лекцій, впровадженням в освітянський процес інформаційних і мультимедійних технологій, підготовкою навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану за спеціальністю «Архітектура і містобудування».

Наукова діяльність кафедри здійснюється за наступними напрямками:

  • архітектурна типологія громадських будинків і споруд;
  • дослідження планування територій населених пунктів;
  • реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі.

Загальний список публікацій навчально-педадогічних працівників кафедри

Здобутки, досягнення, сертифікати участі в конференціях викладачів

Міжнародна наукова та творча діяльність викладачів

Публікації зі студентами (нагороди, дипломи, сертифікати)


Наукова робота кафедри 2020-2021
Организаційна робота кафедри 2020-2021


Навчальний посібник «Проектування, інженерно-технічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів»

Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів: навч. посібник / За ред. О.В. Петроченко, В.В. Гребеня, В.К. Хільчев­ського, А.І. Томільцевої. – Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. 442 с.

Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій - Монографія.


Конспект лекцій Менеджмент в архітектурній діяльності 2019
Методичні рекомендації Презентація архітектурного проекту планування, побудова мультимедійного супроводу, інформаційні технології 2019
Методичні рекомендації «Проект середнього міста»(мікрорайон) 2021
Методичні рекомендації «Проект висотного житлового будинку із приміщеннями громадського призначення» 2021

 

 

 

 

© Інститут інноваційної освіти КНУБА