Наші викладачі – експерти із забезпечення якості вищої освіти. Вітаємо Іннолу Новикову!

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури» Іннола Новикова взяла участь у проекті «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти».

Проект, керівником якого є Світлана Калашнікова, має на меті розбудову національної мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.

Іннола Вікторівна успішно пройшла тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти, про що було отримано сертифікат.

sert

Іннола Новикова є завідувачем кафедри економіки та менеджменту ІІНО КНУБА. У 1994 році закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник 6 кандидатів економічних наук, була опонентом більше 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.

ІІНО КНУБА – один із небагатьох навчальних закладів в Україні, який на кафедрі, котру очолює Іннола Новикова, готує менеджерів та економістів для будівельної галузі.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА