Склад кафедри

На кафедрі працює 14 викладачів, з них 5 доктори наук, 8 кандидатів наук і 1 викладач та асистент.

Завідувач кафедри
Новикова Іннола Вікторівна
 

Доктор економічних наук, професор


Закінчила у 1994 році Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 80 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник та консультант 7 кандидатів економічних наук, 1 доктора економічних наук, була опонентом більше 20 дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора  економічних наук.

Колектив кафедри:

Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор 

Апостол Михайло Володимирович, доктор історичних наук

Бєлова Алла Іванівна, доктор економічних наук, професор 

Ніколаєв Всеволод Петрович, доктор економічних наук, професор 

Отенко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор

Кубанов Руслан Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Денисюк Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Лещінський Віктор Петрович, кандидат наук з держ.управління, доцент

Тіхонова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Білогор Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук 

Сотніков Дмитро Анатолійович, кандидат економічних наук

Сотнікова Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук

Тетенко Вікторія Володимирівна, асистент

Салій Констанстин Іванович, кандидат політичних наук.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА