Склад кафедри

На кафедрі працюють 17 викладачів, з них 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент.

Завідувач кафедри
Новикова Іннола Вікторівна
 

Доктор економічних наук, професор


Закінчила у 1994 році Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Економіка і управління науковими дослідженнями», доктор економічних наук з 2016 року, доцент з 2006р. Має більше 80 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України. Підготувала до захисту як науковий керівник та консультант 7 кандидатів економічних наук, 1 доктора економічних наук, була опонентом більше 20 дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора  економічних наук.

Список науково-педагогічного складу кафедри економіки та менеджменту

Колектив кафедри:

Апостол Михайло Володимирович, доктор історичних наук
Бєлова Алла Іванівна, доктор економічних наук, доцент, 
(Автор наукових робіт:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UMAov5AAAAAJ&view); 
Ніколаєв Всеволод Петрович, доктфор економічних наук, професор

Отенко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор
Кубанов Руслан Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент
Даневич Олександр Степанович, кандидат економічних наук, доцент
Денисюк Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
Лещінський Віктор Петрович, кандидат наук з держ.управління, доцент
Тихонова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент
Цифра Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 
Білогор Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук 
Ільїна Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук
Сотніков Дмитро Анатолійович, кандидат економічних наук
Сотнікова Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук
Тетенко Вікторія Володимирівна, асистент

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА