Відкрито нову спеціальність для підготовки висококваліфікованих управлінців сучасного рівня

З 2019 року кафедра економіки і менеджменту ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» набирає бакалаврів на нову спеціальність «Публічне управління та адміністрування».

Мета програми «Публічне управління та адміністрування» - забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» полягає в наданні майбутнім бакалаврам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в публічному управлінні з можливістю застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери,  що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів демократичного управління.

Цільова аудиторія - талановита і освічена молодь, державні службовці, працівники структур, які надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Основними завданнями підготовки студентів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в процесі розвитку суспільства;
 • • освоєння методів формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на регіональному і місцевому рівнях;
 • • набуття навичок розробки і впровадження заходів щодо забезпечення результативного та ефективного функціонування суб'єктів публічної сфери;
 • • систематизація основних тенденцій і напрямків їх еволюції, узагальнення теоретичних основ у сфері публічного адміністрування;
 • • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів і галузей економіки.
 • • оволодіння основами методології, технології та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • • здійснення експертизи, моніторингу, оцінки очікуваних результатів і наслідків реалізації політики державних, регіональних і місцевих органів влади.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це - унікальна можливість кар'єрного росту для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Під час навчання застосовуються прийоми і методи, які дозволяють кожному студенту всебічно проявити себе.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

 • • керівниками і провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;
 • • керівниками і провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • • керівниками і провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • • на керівних посадах в центральних органах державної влади;
 • • на керівних посадах в місцевих органах державної влади;
 • • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • • менеджер (управитель) в соціальній сфері;
 • • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • • керівниками громадських організацій.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА