Кафедра економіки та менеджменту

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

073 «Менеджмент»
051 «Економіка»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

073 «Менеджмент»
051 «Економіка»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 
викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;
фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 
менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.

Спеціальність 051 «Економіка»

науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;
викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;
керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;
економіст, начальник фінансово-економічної служби;
керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

посади пов’язані з підприємництвом;
посади пов’язані з торгівлею;
посади пов’язані з біржовою діяльністю.

 

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА