96 випускникам присвоєно освітній ступінь «Магістр з міського будівництва та господарства» та кваліфікацію «Інженер-будівельник». Вітаємо!

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  проведено цикл захистів атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Міське будівництво та господарство»,  за фаховими спрямуваннями  «Міське будівництво та господарство» та  «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів».

IMG 6408

IMG 6403


В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство» вирішуються проблеми з проектування і забудови територій, з інженерної підготовки та благоустрою, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій, проектування та експлуатації вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд, проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитку міст.
В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за фаховим спрямуванням «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» вирішуються проблеми з проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів, проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; інженерних об'єктів транспортної інфраструктури, будівель та штучних споруд.

Загальна кількість випускників цього випуску, яким присвоєно освітній ступінь «Магістр з міського будівництва та господарства» та кваліфікацію «Інженер-будівельник»,  становить 96 фахівців,  з яких 78 – за фаховим спрямуванням  «Міське будівництво та господарство»,  та 18 – за фаховим спрямуванням  «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів».

Випускники освітнього рівня магістр є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі та галузі транспортної інфраструктури.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА