53 випускникам ІІНО КНУБА присвоєно освітній ступінь "Магістр з промислового і цивільного будівництва" та кваліфікацію "Інженер-будівельник". Вітаємо!

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА  проведено цикл захистів атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове та цивільне будівництво».

В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»  вирішуються проблеми з проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовкаи, комплексної реконструкції будівель і споруд.

IMG 87dce53300bba111736c4b23694c5b1d V 1
IMG e628c673a8fe0f9a92bb65b1558f66ce V 1
IMG ab985684bef1473589382f1b4656d5d3 V 1Загальна кількість випускників цього випуску, яким присвоєно освітній ступінь "Магістр з промислового і цивільного будівництва" та кваліфікацію "Інженер-будівельник", -  53 фахівця.

Випускники освітнього рівня магістр є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі.

«Здобуття нових знань і компетенцій за роки навчання в ІІНО КНУБА розширює можливості професійного зростання і дозволяє випускникам реалізувати себе на відповідальних посадах в будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проєктних інститутах, щоб своєю професійною майстерністю розвивати будівельну галузь держави, виводити її на світові рівні», - наголосив завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Дмитро Прусов та запросив абітурієнтів приєднатися до команди успішних, високопрофесійних фахівців, яких готує Інститут інноваційної освіти КНУБА на одній із найбільших і найпопулярніших серед вступників кафедрі будівництва та інформаційних технологій.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

Щиро вітаємо випускників із завершенням навчання, з подоланням чергової сходинки на шляху вагомих професійних перемог і досягнень та бажаємо успіхів, натхнення і прихильності долі!

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА