Науково-практична конференція на тему: «Стратегія збереження та розвитку села на основі сталого розвитку».

16 лютого 2021 року на базі сектору з проведення консультаційно-профорієнтаційної роботи ІІНО КНУБА в м. Немирові  відбулася науково-практична конференція на тему: «Стратегія збереження та розвитку села на основі сталого розвитку».

Мета конференції полягає в створенні у сільській місцевості сприятливого середовища для життєдіяльності людей як необхідної передумови ефективного функціонування галузей сільського господарства, створення ефективних робочих місць, розвитку та впровадження зеленого туризму.

Участь у заході взяли керівники ОТГ, депутати місцевих рад. Долучилися до роботи конференції у дистанційному режимі і викладачі Інституту інноваційної освіти КНУБА, його студенти, які  здобувають освіту за спеціальностями, що є сьогодні затребуваними у сільській місцевості.

nem

Оцінюючи важливість заходу, в.о.директора ІІНО КНУБА, кандидат технічних наук Олексій Петроченко зауважив, що реалізація озвученої на конференції теми може успішно сприяти створенню робочих місць в населених пунктах за різними професіями, починаючи з робітничих і закінчуючи висококваліфікованими інженерними. «Освіта – основа розвитку нашої держави та створення умов для стабільного зростання. Інститут інноваційної освіти є структурним підрозділом КНУБА – провідного закладу вищої будівельної освіти. Інститут готує фахівців найвищого ґатунку, які затребувані на ринку праці і мають достатньо знань і компетенцій для реалізації себе в професії, для втілення найсміливіших ідей, для плідної діяльності на благо України. Тут створено всі умови для отримання максимального об’єму сучасних знань у відносно короткі терміни. Щороку оновлюємо навчальні плани, осучаснюємо перелік дисциплін, адже ринок вимагає підготовки фахівців за новими стандартами».

Доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки та менеджменту Іннола Новикова, студенти ВСП «ІІНО КНУБА» Алла Кучерук, Олена Заїка  запропонували учасникам конференції тези щодо європейського досвіду розвитку сільського туризму.

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Наталія Тихонова, студенти інституту Настасія Данілюк, Олександра Тищенко, Марія Мальована акцентували на напрямах розвитку зеленого будівництва в Україні.

Доктор технічних наук, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро Прусов підготував доповідь на тему: «Комплексні плани просторового розвитку територій: освітні, наукові та практичні аспекти».

Учасники конференції, керівники управлінь,  депутати місцевих рад, сільські і селищні голови ОТГ  схвально підтримали у свої виступах тему конференції, як нову хвилю у розвитку економіки держави через підтримку і збереження села та успішний його розвиток.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА