Кафедра економіки та менеджменту

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

051 «Економіка»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне управління та адміністрування»


Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

073 «Менеджмент»

051 «Економіка»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

192 Будівництво та цивільна інженерія ОП Організація та економіка будівництва


Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 

менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.


Спеціальність 051 «Економіка»

науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;

економіст, начальник фінансово-економічної служби;

керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.


Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

посади пов’язані з підприємництвом;

посади пов’язані з торгівлею;

посади пов’язані з біржовою діяльністю.


Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

посади, пов’язані з публічним управлінням

посади, пов’язані з наданням адміністративних послуг

посади, пов’язані з державною сферою


Спеціальність 192 «Організація та економіка будівництва»

керівник будівельних установ

керівник в галузі будівництва

економіст, керівник економічних підрозділів будівельної сфери

 

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА