І Міжнародна науково-практична конференція

Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури 
І Міжнародна науково-практична конференція
«Просторовий розвиток територій: традиції та інновації»
МАТЕРІАЛИ

iino logo
© Інститут інноваційної освіти КНУБА