IІ Міжнародна науково-практична конференція

Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури 
IІ Міжнародна науково-практична конференція
«Просторовий розвиток територій: традиції та інновації»
МАТЕРІАЛИ

iino logo
 
© Інститут інноваційної освіти КНУБА