Міжнародні заходи

Konferentsiya 22 23.12.2022 Kiyiv ukr 1 Сторінка 1

В рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Програма конференції і тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей. Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей до початку роботи конференції.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 18 грудня 2022 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Правила оформлення тез доповідей та умови їх подання

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Тези доповіді мають бути побудовані у такий спосіб (дивіться зразок):

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;

- назва тез – великими літерами (14 кегль), у центрі;

- текст:  шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);

- список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1), абзацний відступ – 1 см.

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацію у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

5.Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті та оформлені за стандартом ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом (наприклад [2, с. 15]).

Увага! До тексту тез доповіді можуть бути внесені редакційні правки.

6. Кількість співавторів не повинно перевищувати трьох осіб.

7. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.

8. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано запрошення для участі у конференції.

9. За умови заочної участі у конференції після 30 грудня 2022 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез та програма конференції.

Зразок оформлення тез доповіді

 

Петренко І.О.

к.е.н., доц.

Київський національний університет

будівництва і архітектури

м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

[Текст]

Список використаних джерел

  1. Петренко І.О. Інструменти інноваційного забезпечення екологічної безпеки територій // Економіка України. 2012. № 3. С. 15–21.

Заявка на участь у конференції

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи.

3. Планую (обов’язково вказати номер секції):

    - виступити з доповіддю;

    - бути слухачем;

    - тільки друкування тез.

4. Обладнання, необхідне для доповіді (комп’ютер, проектор тощо).

5. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.

6. Назва тез доповіді.

Організаційний внесок

Для відшкодування витрат пов’язаних з підготовкою матеріалів конференції до публікації необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 100 гривень.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА