https://iosrepair.com/img/pkv-games/ https://iosrepair.com/img/bandarqq/ https://iosrepair.com/img/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pkvgames/ https://1618designs.com/-/bandarqq/ https://1618designs.com/-/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pokerqq/ https://1618designs.com/-/qq/
Освітня програма «Водопостачання та водовідведення»

Освітня програма «Водопостачання та водовідведення»

VV

Профіль фахівця: проєктування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, будівель, підприємств; об’єктів промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість (станції водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об’єктів, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу); природно-техногенні комплекси, інженерно екологічні системи, природоохоронні комплекси.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр ВВ / магістр ВВ

Освітній ступінь:  бакалавр / магістр  з будівництва та цивільної інженерії.

Кваліфікація:  інженер-будівельник  (Водопостачання та водовідведення). 

Цикл/рівень:  НРК України – 7/8 рівень, QF-EHEA – 1/2 цикл, EQF-LLL – 6/7 рівень.


Бакалавр ВВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр – перший рівень вищої освіти (на базі здобутого початкового рівня вищої освіти)

Цикл/рівень:  НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Водопостачання та водовідведення»

Кваліфікація:  Інженер-будівельник  (водопостачання та водовідведення). 

Бакалавр освітньої програми "Водопостачання та водовідведення"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання, практичні вміння та навички з інженерної гідравліки, гідроенергетичних розрахунків, будівництва ґрунтових та залізобетонних гідротехнічних споруд, протипаводкових споруд, екологічної оцінки гідротехнічного будівництва, очистки стічних вод та водопідготовки.  

Бакалавр освітньої програми " Водопостачання та водовідведення " спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади низового управлінського персоналу у практичній галузі проектування, монтажу, наладки та експлуатації систем водопостачання та водовідведення, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей магістерського рівня.

Термін підготовки – 2 роки (4 семестри, заочно, дистанційно),   120 ЄКТС
                                   3 роки (6 семестрів, заочно, дистанційно),  180 ЄКТС

Перелік дисциплін освітньої програми:

 1. Ділова українська мова
 2. Фахова іноземна мова
 3. Історія української державності та культури
 4. Основи економічної теорії
 5. Філософія та політологія
 6. Фізичне виховання
 7. Вища та прикладна математика
 8. Інформаційні технології
 9. Фізика
 10. Хімія
 11. Теоретична механіка
 12. Навчальна практика
 13. Виробнича практика
 14. Вступ до фаху
 15. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 16. Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі
 17. Інженерна геодезія
 18. Інженерна геологія
 19. Інженерна та комп'ютерна графіка
 20. Комунальне господарство міст
 21. Опір матеріалів
 22. Будівельна механіка
 23. Планування та інфраструктура міст
 24. Архітектура будівель і споруд
 25. Проектування конструкцій будівель і споруд
 26. БІМ-технології
 27. Екологія
 28. Економіка та організація в будівництві
 29. Технічна механіка рідини та газу
 30. Технічна термодинаміка
 31. Тепломасообмін
 32. Системи цивільної інженерії
 33. Хімія і мікробіологія води
 34. Водовідведення
 35. Інженерна гідравліка
 36. Водопостачання (мережі)
 37. Водопостачання (водозабірні споруди)
 38. Теоретичні основи технології очистки природних і стічних вод
 39. САПР в будівництві
 40. Переддипломна практика
 41. Кваліфікаційна робота
 42. Насоси і повітродувні станції
 43. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
 44. Гідрологія та гідрометрія
 45. Менеджмент та маркетинг в галузі
 46. Водопостачання (очисні споруди)
 47. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення
 48. Монтаж систем водопостачання і водовідведення
 49. Бурова справа
 50. Санітарно-технічне обладнання будівель
 51. Енергоресурсозбереження систем водопостачання і водовідведення
 52. Системи водовідведення промислових будівель
 53. Технологія будівельного виробництва
 54. Системи знезараження природних та стічних вод
 55. Системи водопостачання промислових будівель
 56. Гідравлічні та аеродинамічні машини

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі атестаційної випускової роботи бакалавра (для денної, заочної та дистанційної форм),  та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма «Водопостачання та водовідведення», кваліфікація "Інженер-будівельник" (Бакалавр з водопостачання та водовідведення).

Програмна інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі під час професійної діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем розвитку міського будівництва та господарства, здатність проєктувати інженерні системи: водопостачання та водовідведення населених пунктів, будівель, підприємств; об’єктів промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість (станції водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об’єктів, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу); природно-техногенні комплекси, інженерно екологічні системи, природоохоронні комплекси.

 

© Інститут інноваційної освіти КНУБА
https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/bandarqq/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/dominoqq/ https://adlgaward.id/wp-content/uploads/-/pkv-games/ Pkv Games https://sahivsoc.org/FileUpload/-/pkv/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/dominoqq/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/bandarqq/ https://dailycrm.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/
dominoqq gb777 pkv games poker qq slot raffi ahmad judi bola euro bandarqq slot depo 5k slot depo 25 bonus 25 slot raffi ahmad slot bonus new member judi bola euro pkv games slot77 slot77 slot77 dominoqq slot depo 25 bonus 25 Judi Bola Euro bandarqq pkv games slot77 judi bola euro slot raffi ahmad mix parlay judi bola euro Dominoqq BandarQQ Pkv Games BandarQQ QQ Online DominoQQ Pkv Games Slot Depo 5k Dominoqq Bandarqq Judi Bola Euro