«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Профіль фахівця:  вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту  автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів, проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; інженерних об’єктів транспортної інфраструктури, будівель та штучних споруд.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр АДВ / магістр АДВ

Освітній ступінь:  бакалавр / магістр  з будівництва та цивільної інженерії.

Кваліфікація:  інженер-будівельник  (міське будівництво та господарство). 

Цикл/рівень:  НРК України – 7/8 рівень, QF-EHEA – 1/2 цикл, EQF-LLL – 6/7 рівень.

 
© Інститут інноваційної освіти КНУБА