Професійна атестація за професією

Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 28.11.2018 № 1010 (Порядок №1010).
Професійна атестація здійснюється за такими етапами:
1) подання заявником заяви про здійснення професійної атестації (далі - заява);
2) розгляд заяви та документів, наданих заявником, та прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні професійної атестації;
3) проведення оцінки компетентності кандидата;
4) прийняття рішення про видачу сертифіката або вмотивовану відмову в цьому;
5) оформлення та видача сертифіката.
Заявник подає органу сертифікації:
- заява;
- згоду або відмову в наданні згоди на обробку, використання, поширення персональних
- даних та доступ до його персональних даних третім особам;
До заяви додаються:
1) копія паспорта;
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
3) копія (копії) документа (документів) про освіту, в тому числі післядипломну (якщо застосовується);
4) копії документів, що підтверджують стаж роботи за фахом (якщо застосовується).
Вартість атестації - 1900,00 грн. за одну особу.

 

До менеджерів (управителів) житлового будинку (групи будинків) встановлені кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

або

  • повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент"

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 № 144)

© Інститут інноваційної освіти КНУБА