Підготовка до сертифікації інженерів-геодезистів

ІІНО КНУБА проводить триденні курси підготовки фахівців до сертифікації – складання кваліфікаційних іспитів для одержання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Програма підготовки складена на основі переліку питань до кваліфікаційного іспиту і містить правові, економічні, просторово-планувальні аспекти геодезії, геоінформатики та землеустрою. Підготовка проводиться з метою підвищення рівня теоретичних знань спеціалістів, які мають певний практичний досвід роботи у сфері геодезії та землеустрою. До навчального процесу залучені авторитетні викладачі ІІНО КНУБА та провідні фахівці в галузі геодезії та землеустрою.

ІІНО КНУБА – один із перших вищих навчальних закладів, що уклали договір із Держгеокадастром України, з метою здійснення професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, а також у сфері землеустрою.


Термін навчання: 3 дні
Вартість навчання: 1500 грн.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА