Підготовчі курси для вступу на спеціальність «Архітектура та містобудування»

Метою підготовчих курсів є ознайомлення з програмою фахових випробувань для вступу на освітній рівень бакалавра, магістра за розділом «Архітектурне проектування» - виконання клаузури на задану тему за спеціалізацією.
Термін навчання: 44 години, у вечірній час
Вартість навчання: 2500 грн.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА