Проектування та зведення будівель та споруд, основ і фундаментів для територій з підвищеною сейсмічністю та складними інженерно-геологічними умовами

Курс включає вивчення принципів  проектування сейсмостійких будівель і споруд, методи розрахунків споруд з урахуванням реальних чинників та нормативні вимоги до їх об’ємно-планувальних і конструктивних рішень.

Термін навчання: 2 тижні (144 години, з них 72 аудиторних)
Вартість навчання: 4100 грн.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА