Адміністративний менеджмент в системі охорони здоров’я

Удосконалення системи адміністративного управління на основі формування сучасної кадрової політики – це ключова проблема зміцнення української державності.

Метою навчання на курсі «Адміністративний менеджмент в галузі охорони здоров’я» є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією галузі охорони здоров’я.

У результаті закінчення курсів слухач отримає знання:

 - основні завдання менеджера – адміністратора в організації,  складові системи адміністративного менеджменту організації, особливості адміністративного планування та складових стратегічного планування в контексті адміністративного менеджменту з урахуванням специфіки галузі охорони здоров’я, сутність цільових комплексних програм та календарних планів, методологію проектування організаційних структур, основні форми побудови систем мотивації адміністративних працівників, показники по яким контролюється діяльність апарату управління в організаціях галузі охорони здоров’я, порядок прийняття адміністративного рішення, основні риси адміністративної влади та засоби адміністративного впливу.

 - вміння класифікувати об‘єкти адміністративного менеджменту в зв‘язку з нормами відповідних законів, скласти графік поточних робіт  в процесі рішення завдань поточного плану, визначити керовані одиниці на відповідні рівні ієрархії та розробити її службові обов‘язки, вміти розробити або удосконалити організаційну структуру підприємства відповідно зі стратегічними задачами,   розробити персональну систему мотивації для певної категорії працівників в організації, розробити відповідні регламенти у сфері діяльності організацій, що надають послуги в галузі охорони здоров’я, застосовувати сучасні  принципи адміністрування управлінських рішень в конкретних виробних ситуаціях, визначити ланцюжок бізнес-операцій на прикладі конкретного бізнес-процесу.

Заклади охорони здоров'я мають особливі характеристики, які вимагають інноваційних змін принципів управління.

Курси «Адміністративний менеджмент у галузі охорони здоров’я» - це освітня програма для управлінців та державних службовців, які працюють в установах та закладах системи охорони здоров’я.  Програма готує спеціалістів нової формації для впровадження методів ефективного управління закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

Програма курсу:

Теорія адміністративного менеджменту

- Система адміністративного менеджменту та апарат управління.

- Особливості адміністративного менеджменту в галузі охорони здоров’я 

- Планування в адміністративному менеджменті

- Організування праці підлеглих та просування робіт    

- Мотивування працівників апарату управління установ галузі охорони

- Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті

 - Адміністрування управлінських рішень            

Загальна кількість годин – 210

Вартість навчання: 5000,00 грн

© Інститут інноваційної освіти КНУБА